Straż Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
biuletyn informacji publicnzej986

Nielegalne plakatowanie

Na fakt nielegalnego plakatowania Straż Miejska zwraca szczególną uwagę iż ci, którzy myślą, że wywieszanie ogłoszeń, plakatów, afiszy, ulotek, napisów, itp. w miejscach do tego nieprzeznaczonych jest bezkarne, głęboko się mylą! Niektóre osoby wywieszają swoje plakaty w miejscach niedozwolonych, np. na wiatach przystankowych, transformatorach, płotach, bramach, ścianach posesji czy skrzynkach energetycznych, itp; stąd apel Straży Miejskiej:


Apelujemy, żeby plakaty wywieszać tylko w miejscach do tego przeznaczonych, np. na słupach ogłoszeniowych za zgodą zarządzającego tym miejscem. Z kolei na terenach prywatnych plakaty można wywieszać tylko za zgodą właściciela. Często upominamy naklejających plakaty, ale zgodnie z artykułem 63 a kodeksu wykroczeń, możemy ukarać takie osoby grzywną od 20 do 500 zł.


Art. 63a. § 1. - Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nie przeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze, ograniczenia wolności albo grzywny.