Straż Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
biuletyn informacji publicnzej986

Ważne Telefony

Numer alarmowy telefony komórkowe i stacjonarne - 112

Policja - 997

Komisariat Policji Czechowice-Dziedzice -  47 85 708 10  fax:  47 85 708 14

Straż Pożarna - 998

Pogotowie Ratunkowe – 999 lub 32 215 20 00

Pogotowie energetyczne – 991 Posterunek energetyczny "ENION" - 32  215 22 39

Pogotowie elektryczne - 32 215 28 22

Pogotowie gazowe – 992 lub 32  215 33 76

Pogotowie ciepłownicze – 993 lub 32  215 43 40

Pogotowie wodociągowo - kanalizacyjne – 994

Wodociągi miejskie - 32  215 21 85 Oczyszczalnia ścieków – 32  215 21 51

Ogólnopolski numer ratunkowy w górach - 601 100 300

GOPR grupa Beskidzka - 985 lub 33  829 69 00

Ogólnopolski numer ratunkowy nad wodą - 601 100 100

WOPR Śląskie – 500 543 210

PCK Grupa Ratownictwa - 32 215 59 42

Na wypadek klęski żywiołowej – 32 214 71 66

Pogotowie górnicze - 32 215 27 88

Telefon zaufania - 988

Niebieska Linia - 800 120 002 (Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w rodzinie)

Informacja telefoniczna - 118 913

Informacje PKM - 32 215 96 42
Informacja PKP - 94 36

Straż Miejska - 986 lub 32 215 54 92