Straż Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
biuletyn informacji publicnzej986

Bezpieczne ferie

Nadeszły ferie - dzieci mają więcej wolnego czasu, wyjeżdżają na wypoczynek poza dom, dlatego przypominamy o kilku podstawowych zasadach pozwalających dzieciom bezpiecznie spędzić ferie.

Gdy dziecko wyjeżdża na zimowisko, rodzice powinni zwrócić szczególną uwagę, czy:

 •  organizator wypoczynku posiada zezwolenie na organizowanie zimowiska w oferowanym miejscu i czy zapewnia opiekę medyczną, 
 • opiekunowie na zimowisku posiadają przygotowanie zawodowe do tej pracy, 
 • w czasie przejazdu dzieci będą miały zapewnioną opiekę – na 15 dzieci powinien przypadać jeden opiekun,
 •  firma przewozowa posiada zezwolenie na wykonywanie krajowego przewozu osób, dysponuje taborem zastępczym na wypadek awarii, jej kierowcy posiadają świadectwa kwalifikacji i prawo jazdy kat. D lub D1, pojazd wyznaczony do przewozu dzieci ma aktualne badania techniczne (autobus powyżej 15 miejsc-badania co pół roku), ubezpieczenie OC oraz inne (np. NW).

Zadbajmy, by ferie były naprawdę bezpieczne


Organizator wyjazdu lub opiekunowie dzieci, na kilka dni przed planowanym wyjazdem, powinni zawiadomić najbliższą jednostkę Policji o terminie i czasie wyjazdu autokaru. Policjanci sprawdzą dokumenty autobusu i kierowcy oraz zbadają stan trzeźwości kierującego. Pamiętajmy, że w czasie wyjazdu dzieci mogą być narażone na kradzież, dlatego lepiej, aby pozostawiły w domu wartościowe przedmioty (telefony komórkowe, walkmany, złotą biżuterię), markowe ubrania i większe kwoty pieniędzy.

Przed wyjazdem dobrze również zwrócić dziecku uwagę na to, aby:

 • przestrzegało regulaminu zimowiska,
 • nie rozmawiało z osobami przypadkowo poznanymi i nie przyjmowało poczęstunku oferowanego przez osoby nieznajome,
 • zachowało szczególną ostrożność przy przechodzeniu przez drogę i nie bawiło się w pobliżu ulicy czy torowiska.

Jeśli dzieci zostają w domu, zadbajmy, aby:

 • umożliwić im korzystanie z półkolonii, zajęć w szkołach, świetlicach, domach kultury czy kołach zainteresowań, 
 • jeżeli jest to niemożliwe i dzieci pozostają w domu, to na czas nieobecności dorosłych domowników zapewnijmy najmłodszym opiekę osoby zaufanej,
 • zostawmy przy telefonie numery opiekunów lub osób zaufanych oraz numery alarmowe (997 – policja, 998 – straż pożarna, 999 – pogotowie ratunkowe),
 • przekażmy sąsiadom klucze do domu na wypadek potrzeby udzielenia pomocy, np. otworzenia drzwi w przypadku pożaru lub wzywania pomocy przez dziecko z mieszkania,
 • przypominajmy dzieciom o konieczności zamykania drzwi od wewnątrz i o zakazie wpuszczania osób nieznajomych.


Jeśli dziecko przebywa poza domem na placu zabaw lub na podwórku, powinno pamiętać, że mogą się nim interesować osoby nie zawsze uczciwe. Należy dziecko nauczyć, aby:

 • nie opowiadało o wyposażeniu domu, zasobach rodziny i ich stanie majątkowym,
 • klucze do mieszkania nosiło zawsze dobrze zabezpieczone pod odzieżą i nie podawało nikomu adresu zamieszkania,
 • nie ulegało namowom osób nieznajomych, aby wpuścić je do mieszkania pod pozorem np. przekazania rodzicom rzeczy lub dokumentów,
 •  nie przebywało w miejscach zbierania się osób palących papierosy lub spożywających alkohol,
 •  nie wsiadało do samochodów osób nieznajomych,
 • nie nawiązywało kontaktów z nieznajomymi proponującymi słodycze, poczęstunek w jakimś barze, spacer w miejsca ustronne lub zapraszającymi do swoich mieszkań,
 •  nie przyjmowało na przechowanie żadnych przedmiotów od osób nieznajomych (mogą pochodzić z przestępstwa).