Straż Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
biuletyn informacji publicnzej986

Charakterystyka Straży

Charakterystyka Straży Miejskiej

Jednostka organizacyjna gminy. powołana do życia Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nr 1/91 z dnia 15 lipca 1991 rokua Uchwałą Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Nr XVI/89/95 z dniem 1 września 1995 r. ustanowiono ja jednostką organizacyjna gminy. Straż Miejska działa na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123 poz. 779) i w oparciu o regulamin nadany Uchwałą Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 listopada 2011r. Nr XVII/141/11

Charakterystyka działalności jednostki:

Straż jest samorządową umundurowaną formacją utworzona w celu ochrony porządku publicznego na terenie gminy Czechowice-Dziedzice w jej granicach administracyjnych. Spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej wykonując swe zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli. Zadaniami straży są w szczególności: - ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych - czuwanie nad porządkiem i kontrpla ruchu drogowego w zakresie okreslonym w przepisach o ruchu drogowym - udzielanie pomocy w zakresie ratownia życia i zdrowia obywateli - ochrona obiektów komunalnych i urządzeń uzyteczności publicznej, - współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych, - doprowadzanie osób nietrzeżwych do izb wytrzeżwień, podejmowanie działań mających na celu zapobieganie popełnienia przestępstw i wykroczeń