Straż Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
biuletyn informacji publicnzej986

Aktualności

Regulacje prawne dotyczące plakatów i banerów wyborczych.

dodano: 2024-03-24

W przestrzeni publicznej pojawia się coraz więcej plakatów i banerów wyborczych. Warto przestrzegać obowiązującego w tym zakresie prawa.

Policja lub Straż Gminna / Miejska jest obowiązana usuwać na koszt komitetów wyborczych plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Mówi o tym Art. 110 § 5 Kodeksu Wyborczego.  Apelując do komitetów wyborczych o przestrzeganie obowiązującego prawa.

Dążenie do pokazania swojej oferty w tzw pierwszej linii i umieszczanie banerów na barierkach odgradzających jezdnię od chodnika szczególnie w rejonie skrzyżowań i przejść dla pieszych jest jak najbardziej naganne gdyż w ten sposób ograniczana jest widoczność zarówno dla pieszych jak i kierowców czego skutkiem może być zdarzenie drogowe. Czy osoba - (pomimo szczytnych haseł na banerze), która w ten sposób nie szanuje swoich wyborców zasługuje na nasz głos to już osądzą wyborcy.

Przypominamy, że bez uzyskania zgody właściciela, czy administratora nie można wieszać plakatów i haseł wyborczych na ścianach budynków, wiaduktach, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych. Prawo dokładnie reguluje takie kwestie i w celu uniknięcia nieporozumień należy stosować się do obowiązujących przepisów. Plakatów wyborczych nie można też łączyć trwale z obiektem, powinny być one zamocowane w sposób umożliwiający ich usunięcie bez powodowania uszkodzeń, czy zabrudzeń po zakończonej kampanii. Zasady te uregulowane są w artykule 495 Kodeksu Wyborczego.

Zwracamy również uwagę, że niszczenie, zaklejanie plakatów wyborczych również podlega karze, zgodnie z art. 67 § 1 kodeksu wykroczeń:

„Kto umyślnie uszkadza lub usuwa ogłoszenie wystawione publicznie przez instytucję państwową, samorządową albo organizację społeczną lub też w inny sposób umyślnie uniemożliwia zaznajomienie się z takim ogłoszeniem, podlega karze aresztu albo grzywny”.

Po zakończeniu wyborów komitety wyborcze – pełnomocnik wyborczy mają 30 dni na usunięcie plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych ustawionych w celu prowadzenia kampanii wyborczej. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara grzywny.

foto:  Regulacje prawne dotyczące plakatów i banerów wyborczych.