Nawigacja
Strona Główna
Charakterystyka Straży
Zagrożenia Szczególne
Poradnik Mieszkańca
Podstawy Prawne
Podział na Rejony
Ważne Linki
Galeria
Kontakt
O nas
Kadra SM
Ważne Telefony
Eco-Patrol
---------------
---------------
RODO
Eco-Patrol

Od Grudnia 2016 roku na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice działa Eko Patrol który na dzień dzisiejszy tworzy dwóch Strażników Miejskich mł. spec. Marcin Biber oraz mł. spec. Anna Guzy, którzy realizują zadania i współpracują wraz z Referatem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarką Odpadami w Czechowicach-Dziedzicach. Podstawą działania patrolu jest podejmowanie działań egzekwujących przestrzeganie przepisów związanych z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prawem ochrony środowiska, ustawą o odpadach oraz z zakresu ochrony zwierząt. Efektem podjętych interwencji przez Eko Patrol, trafiają do odpowiednich służb i instytucji, które w przypadku ewentualnego złamania obowiązujących przepisów, podejmują dalsze działania. Eko Patrol wspiera także wszelkie działania, które przyczyniają się do wzrostu świadomości ekologicznej i troski o środowisko naturalne.


Funkcjonariusze wyznaczeni do Eco Patrolu posiadają odpowiednie upoważnienie Burmistrza Czechowic-Dziedzic w zakresie do przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów zawartych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska, Ustawy o odpadach a także ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice. Również przeszli odpowiednie szkolenie i posiadają certyfikat o ukończeniu szkolenia na Pobór próbek odpadów paleniskowych w ramach prowadzonych czynności kontrolnych przeprowadzanych przez Straże Miejskie i Gminne oraz pracowników samorządowych.

Do zadań Eko Patrolu m. in. należą:


*zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom (w tym ich odławianie)
*reagowanie na przejawy łamania przepisów z zakresu ochrony zwierząt
*kontrola czystości i porządku na terenie gminy Czechowice-Dziedzice oraz właściwego postępowania z odpadami (w tym pod kątem lokalizacji nielegalnych wysypisk śmieci)
*kontrola palenisk pod kątem spalania odpadów w piecu C.O
*kontrola właścicieli nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie zawierania umów dotyczących odbioru odpadów
*kontrola właścicieli nieruchomości w zakresie zawierania umów i posiadanych rachunków na wywóz nieczystości płynnych
*rozpoznawanie zagrożeń oraz działania prewencyjne mające zapobiegać zdefiniowanym zagrożeniom dla środowiska
   Zegar
   Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
   Twój adres IP
34.234.76.59