Strefa zamieszkania na ulicy Wąskiej. Strażnicy kontrolują parkowanie.
Dodane przez admin dnia Luty 13 2018 06:46:16
Straż Miejska w Czechowicach-Dziedzicach w związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców oraz obowiązującą strefą zamieszkania D-40 informuje, że na całej ulicy Wąskiej w Czechowicach-Dziedzicach zabrania się parkowania pojazdów w miejscach innych niż wyznaczone. Do straży miejskiej codziennie wpływają zgłoszenia dotyczące nieprawidłowego parkowania pojazdów. Z uwagi na zgłoszony problem straż miejska przeprowadza kontrole wyznaczonego odcinka drogi. Strażnicy miejscy na chwilę obecną za zgodą administracji nowych budynków przy ulicy Wąskiej pozostawiła informacje na klatkach schodowych dla wszystkich mieszkańców celem stosowania się do przepisów ruchu drogowego. W przeciwnym razie będą wyciągane konsekwencje prawne za parkowanie pojazdów w miejscu innym niż wyznaczone w strefie zamieszkania. Strażnicy rozumieją problem dotyczący braku odpowiednich ilości miejsc do parkowania pojazdów na wskazanej ulicy lecz obowiązujące oznakowanie nie zwalnia nikogo z nie stosowania się do przepisów ruchu drogowego. Dlatego początkowo strażnicy stosują pouczenia a w przypadku gdy samochód będzie w dalszym ciągu parkował a kierujący łamał przepis zostanie ukarany mandatem karnym.

Strefa zamieszkania
– strefa w ruchu drogowym, w której pieszy może się poruszać swobodnie po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami (kierujący musi ustąpić pieszemu w każdym wypadku).

Ponadto:
• Obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h.
• Wolno parkować jedynie w miejscach do tego wyznaczonych!!!!
• Progi zwalniające nie muszą być oznaczone znakami pionowymi.
• Opuszczając strefę zamieszkania, należy ustąpić pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.

Strefa zamieszkania, to także specjalny obszar nie tylko ze względu na obowiązujące normy prawne, ale także z uwagi na to, że ma on służyć przede wszystkim osobom tam zamieszkującym, wypoczywającym, uczęszczającym do szkół, robiącym zakupy w sieciach sklepów itp. Ma również zapewnić bawiącym się na tym obszarze dzieciom maksimum bezpieczeństwa.

Rozszerzona zawartość newsa