Nawigacja
Strona Główna
Charakterystyka Straży
Zagrożenia Szczególne
Poradnik Mieszkańca
Podstawy Prawne
Podział na Rejony
Ważne Linki
Galeria
Kontakt
O nas
Kadra SM
Ważne Telefony
Eco-Patrol
---------------
---------------
RODO
Pies zagryzł kurę w Ligocie. Strażnicy ustalili właściciela zwierzęcia.
W ubiegłym tygodniu strażnicy miejscy udali się do Ligoty na ulicę Bielską, gdzie otrzymali zgłoszenie dotyczące psów biegających bezpańsko po ulicy a także miały wtargnąć na jedną z posesji. Na miejscu zgłoszenia funkcjonariusze przeprowadzili rozmowę ze zgłaszającym, który oświadczył, że na jego posesję wbiegły dwa agresywne psy które warczały na niego a następnie jeden z nich zagryzł mu kurę lecz oddaliły się w nieznanym kierunku. W toku przeprowadzonych później czynności udało się ustalić jednego z właścicieli psów, który zagryzł kurę. Psa strażnicy stwierdzili na terenie jednej z firm, którego również rozpoznał zgłaszający. Właściciel tłumaczył się strażnikom trwającym remontem na posesji przez które pies opuścił swój teren lecz na chwilę kontroli kojec psa był zabezpieczony i pies nie miał już możliwości ucieczki. Strażnicy stosownie pouczyli sprawcę, który nie zapanował nad swoim zwierzęciem co jest jego obowiązkiem wynikającym z art 77 kodeksu wykroczeń. Osoba zgłaszająca również oświadczyła, że nie będzie wnosić żądnych roszczeń lecz ma nadzieję, że zdarzenie miało charakter incydentalny.
Pieszy na drodze.
Straż miejska chciała przypomnieć pieszym poruszającym się po drogach, ulicach, chodnikach o ich prawach i obowiązkach. A mianowicie według danych prawie w jednej trzeciej wypadków drogowych biorą udział piesi, przy czym około dziesięć procent takich zdarzeń spowodowana jest właśnie przez niezmotoryzowanego uczestnika ruchu. Dlaczego tak się dzieje? Polacy nie wiedzą, jak powinni zachować się na drodze. Wielu z nich nie zdaje sobie również sprawy z tego, że mogą otrzymać mandat, gdy wybiorą się na przechadzkę.

Droga i strefa zamieszkania

Zgodnie z prawem o ruchu drogowym pieszy musi korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a dopiero w razie ich braku może poruszać się poboczem jezdni. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi. Należy pamiętać, iż pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi, ponadto piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. Te zasady znamy ze szkoły podstawowej.
Pozycja pieszego jest natomiast uprzywilejowana w strefie zamieszkania. Została ona wprowadzona w 1997 roku, ale część kierowców do dziś nie wie, jak należy się tam zachować. W strefie zamieszkania pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i to on ma pierwszeństwo przed pojazdem. Samochody mogą się tam poruszać z prędkością nieprzekraczającą 20 km/h.

Pieszy na pasach


Do największej liczby potrąceń dochodzi u nas na przejściach dla pieszych, a więc tam, gdzie niechroniony uczestnik ruchu powinien czuć się bezpiecznie. Po części jest to wina złej infrastruktury drogowej - słabo widocznych pasów i złego oświetlenia przejścia nocą. Odpowiedzialnością za wypadki trzeba jednak obarczyć również brak znajomości przepisów. Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na przejściu ma zawsze pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszemu trzeba też ustąpić pierwszeństwa poza "zebrą", jeśli chce on dojść do przystanku tramwajowego wyznaczonego pomiędzy pasami ruchu i nieposiadającego wysepki.

Kierowca zbliżający się do przejścia dla pieszych


Kierujący pojazdem zbliżający się do przejścia dla pieszych również ma obowiązek zachowania szczególnej ostrożności, a nadto powinien bezwzględnie ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na pasach. Jednakże, o czym należy pamiętać, pieszy nie może egzekwować pierwszeństwa przez nagłe wtargnięcie na jezdnię przed nadjeżdżający pojazd.

Poza przejściem dla pieszych

Zgodnie z przepisami pieszy może przejść przez jezdnię w miejscu, które nie jest oznakowane pasami, tj. poza przejściem dla pieszych, wtedy gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Nadto takie zachowanie jest dozwolone jedynie pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.Sytuacja zmienia się na obszarze zabudowanym, na drodze dwujezdniowej lub drodze, po której kursują tramwaje po torowisku wyodrębnionym z jezdni. Tam pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany korzystać tylko z przejścia dla pieszych.

Częstą przyczyną wypadków z udziałem pieszych jest lekceważenie zakazów do nich adresowanych. Przede wszystkim przepisy zabraniają pieszym wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również, co jest bardzo istotne na przejściu dla pieszych, nadto zakazane jest wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi.

Pieszy, przechodząc przez jezdnię, nie powinien zwalniać kroku lub zatrzymywać się bez uzasadnionej potrzeby, nie może także przebiegać przez jezdnię. Takie działanie bowiem wiąże się z możliwością spowodowania bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, co stanowi wykroczenie i może zostać ukarane mandatem. Jaka będzie jego wysokość? Zwykle sprawa kończy się na karze w wysokości 50-100 złotych, przy czym ta wyższa kwota grozi za wkraczanie bezpośrednio przed nadjeżdżający samochód poza przejściami dla pieszych, wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność, przechodzenie przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności i poza obszarem zabudowanym, a także wchodzenie na torowisko przy opuszczonych zaporach.

Jeśli jednak pieszy stworzy realne zagrożenie lub spowoduje wypadek, zostanie ukarany grzywną, a ta może sięgać kwoty aż 5000 zł. Sytuacja jest jeszcze gorsza, jeśli pieszy dopuści się wykroczenia w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka. Przepisy przewidują wówczas dodatkowo karę aresztu do 30 dni lub karę ograniczenia wolności.

Zasada zachowania szczególnej ostrożności

Przez szczególną ostrożność, którą powinien zachować pieszy, należy rozumieć „ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie”. Szczególną ostrożność pieszy winien zachować zwłaszcza w trakcie przechodzenia przez jezdnię w miejscu do tego nie wyznaczonym.

Obowiązkowe odblaski dla pieszych

Przypominamy: od 31 sierpnia 2014 r. każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Za brak elementu odblaskowego grozi mandat.

Dotychczasowe zapisy ustawy - prawo o ruchu drogowym nakładały obowiązek noszenia elementów odblaskowych jedynie na osoby poniżej 15 roku życia. Teraz ustawodawca rozszerzył go na wszystkich, niezależnie od wieku, którzy poruszają się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.

W przepisach przewidziano wyjątek: pieszy może poruszać się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym bez elementów odblaskowych, jeżeli znajduje się na drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub na chodniku. Nowy przepis nie ma zastosowania w strefie zamieszkania – tam pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty doczepiane do ubrania, opaski, kamizelki oraz smycze. Ważne jest ich umieszczenie: odblaski zaleca się umieszczać na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej i pleców – wówczas będziemy mieli pewność, że są dobrze widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego.

Warto przypomnieć, że po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 40 metrów. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe, staje się widoczna nawet z odległości 150 metrów. Te dodatkowe metry pozwalają kierowcy wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego
Rowerzysta na drodze.
Rowerzysta zgodnie z polskimi przepisami – jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego, takim jak kierowca samochodu, roweru elektrycznego i motocyklista. Ma więc prawa, ale i obowiązki.

Rower musi być oświetlony
Rower poruszający się w nocy oraz w tunelu musi być oświetlony. Przepisy wymagają, aby rower był wyposażony w lampę z przodu (światło białe lub żółte) i z tyłu (światło czerwone) oraz czerwony odblask z tyłu. Przy normalnej widoczności w dzień światła nie muszą być włączone, a nawet zamontowane.

Rowerzysta ma prawo wyprzedzać z prawej strony
Rowerzysta może wyprzedzać wolno jadące pojazdy także z ich prawej strony. Jeśli kierowca skręca w prawo i widzi jednoślad przy prawej krawędzi drogi, musi się zatrzymać i go przepuścić

Rowerzyście nie wolno jeździć po przejściu
Rowerzysta nie może przejeżdżać przez "zebrę". Ma obowiązek zsiąść z roweru i przeprowadzić go lub - jeśli chce jechać - poszukać przejazdu dla rowerów.

Rowerzysta musi korzystać z drogi dla rowerów.
W naszym mieści takie drogi znajdują się na ulicy Węglowej, Traugutta oraz Paderewskiego i rowerzysta musi korzystać z drogi lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza. Za nieprzestrzeganie tego przepisu grozi mandat w wysokości 50 zł.

Rowerzysta może jechać środkiem pasa przez skrzyżowanie
Rowerzysta ma prawo jechać środkiem pasa przez skrzyżowanie, jeśli z danego pasa ruchu można opuścić skrzyżowanie przynajmniej w dwóch kierunkach. Ma to zmniejszać ryzyko wymuszenia na rowerzyście pierwszeństwa i poprawić jego widoczność.

Rowerzysta nie może wjeżdżać na drogę szybkiego ruchu
Rowerzyści nie mogą korzystać z autostrady oraz drogi ekspresowej. Dotyczy to także przypadku poruszania się przez cyklistę jedynie pasem awaryjnym lub poboczem. Mandat za wjazd rowerem na drogę szybkiego ruchu wynosi 250 zł.

Rowerzysta czasem może jeździć po chodniku, zamiast po ulicy
Rowerzysta może jechać po chodniku, jeśli: opiekuje się dzieckiem na rowerze (do lat 10); dozwolona prędkość na drodze jest większa niż 50 km/h, a chodnik ma co najmniej 2 m szerokości; warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła). Oznacza to, że nie zawsze musi tamować ruch na jezdni.

Rower elektryczny na gruncie polskiego prawa

Zgodnie z obecnie obowiązującą nowelizacją Prawa o ruchu drogowym z 1 kwietnia 2011 roku rowery elektryczne o określonych parametrach należą do kategorii rowerów, ponieważ ustawodawca wprowadził następującą definicję: "Pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h”[1].

Zgodnie z ustawą, która obowiązuje od 2012 roku, zmianie uległa m.in. definicja motoroweru, która spowodowała, że rower elektryczny niespełniający definicji roweru z powodu zbyt dużej mocy silnika, będzie w niektórych przypadkach traktowany jako motorower – jeśli spełnieni kryteria dotyczących mocy silnika motoroweru (limit mocy jest wielokrotnie wyższy od zastosowanego w przypadku roweru – wynosi 4000 W) oraz jeśli maksymalna prędkość nie przekroczy 45 km/h (przed nowelizacją prawa motorower musiał być wyposażony w silnik spalinowy). Spełnienie definicji motoroweru wiąże się z dodatkowymi wymogami i ograniczeniami, np. konieczność rejestracji pojazdu oraz zakaz poruszania się po drogach dla rowerów. W przypadku, gdy silnik jest jeszcze mocniejszy niż przewiduje to definicja motoroweru, wtedy najwęższa definicja, którą spełnia pojazd to definicja motocykla

Wszystkim uczestnikom ruchu drogowego przypominamy o wzajemnych szacunku jakim powinni obdarzyć się na drodze oraz zasadzie ograniczonego zaufania ponieważ nasze bezpieczeństwo zawsze jest najważniejsze.
Babcia zgubiła wnuczkę podczas zakupów.
W dniu 5 września tuz po godzinie 16 dyżurny straży miejskiej otrzymał telefoniczne zgłoszenie od pracowników jednej z aptek na ulicy Słowackiego w Czechowicach-Dziedzicach dotyczące małej dziewczynki, która zgubiła babcię. Do czasu przybycia patrolu pracownik apteki zaopiekował się dziewczynką. Gdy na miejscu zjawił się patrol okazało się, że była to 5 letnia dziewczynka, która wyszła z babcią na zakupy i oddaliła się od babci. Babcia jak się później dowiedzieli strażnicy była w jednym ze sklepów z telefonami komórkowymi i gdy się obróciła na chwilę to wnuczki już nie było. Strażnicy przewieźli zagubioną dziewczynkę na plac Jana Pawła II celem odnalezienia babci. Po chwili została przewieziona do miejsca zamieszkania babci gdzie została przekazana matce. Na miejscu była również babcia, która miała zamiar iść zgłosić zagubienie wnuczki. Strażnicy stosownie poinformowali matkę oraz babcię o konsekwencjach. Na szczęście nic dziewczynce się nie stało dzięki szybkiej reakcji pracowników apteki.
Wyrzucił niedopałek papierosa w obecności strażników podczas interwencji. Sprawa trafi do Sądu.
W dniu 31 sierpnia tuż przed godziną 0:00 funkcjonariusze straży miejskiej zauważyli podczas patrolu na płycie targowiska miejskiego dwie osoby- kobietę i mężczyznę obok których stały otwarte dwa piwa. Strażnicy podjęli interwencję. Podczas rozmowy mężczyzna oznajmił, że to są jego piwa i spożywa sobie z dwóch butelek. Został wylegitymowany przez strażników. Mężczyzna zachowywał się niekulturalnie w stosunku do funkcjonariuszy. Za wykroczenie z art 43' ust 2 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi został nałożony na niego mandat karny w wysokości 100 złotych, którego sprawca odmówił przyjęcia. W trakcie gdy funkcjonariusz legitymował sprawcę ten wyrzucił przed siebie na ziemię niedopałek papierosa zanieczyszczając miejsce publiczne czym popełnił kolejne wykroczenie z art 145 kodeksu wykroczeń a także w dalszym ciągu spożywał alkohol. Po chwili mężczyzna przyznał, że jednak przymnie mandat. Z uwagi na zachowanie sprawcy strażnik sporządził dokumentację służbową celem skierowania wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Pszczynie.
Zakłócał spokój i porządek publiczny. Groził, że popełni samobójstwo.
W ubiegłym tygodniu patrol straży miejskiej udał się na ulicę Klasztorną w Czechowicach-Dziedzicach po godzinie 20:10, gdzie według osoby zgłaszającej ma mieć miejsce zakłócenie spokoju i porządku publicznego przez 30 letniego mężczyznę. Sprawca miał wykrzykiwać słowa wulgarne oraz zaczepiać przechodniów. Na miejscu zgłaszający wskazał mężczyznę. Mężczyzna nie posiadał przy sobie dokumentu tożsamości. Dziwnie się zachowywał oraz groził patrolowi, że popełni samobójstwo. Na miejsce zostało wezwane pogotowie ratunkowe. Po przebadaniu załoga pogotowia wydała decyzję o umieszczeniu mężczyzny w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej z uwagi na dużą zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. I tak patrol uczyni z uwagi na zagrożenie dla życia i zdrowia mężczyzny został przewieziony do izby wytrzeźwień, gdzie wydmuchał prawie 2 promile alkoholu.
Bezpieczny powròt do szkoły, przedszkola.
Początek roku szkolnego zarówno dla rodziców, jak dzieci oznacza zmiany, którym często towarzyszą obawy przed zadaniami wynikającymi z nowej organizacji dnia. Przy tym nie zapominajmy o bezpieczeństwie naszych dzieci.

Powrót do rzeczywistości szkolnej może być trudny dla naszego dziecka. Zadaniem rodzica jest przygotowanie swojej pociechy do roli ucznia. Należy z nim rozmawiać jak wygląda nauka w szkole, o lekcjach, zabawach na przerwach oraz o rówieśnikach. Dzieci potrafią w krótkim czasie przyswoić się do nowego planu dnia.

Oprócz aspektów psychologicznych, należy także uświadomić nasze dziecko o zasadach bezpiecznej drogi do szkoły, zwłaszcza postarać się wdrożyć mu podstawowe zasady związane z ruchem drogowym.

Zadaniem rodzica jest pokazanie, wyznaczenie, a następnie przemierzenie wraz z dzieckiem (najlepiej kilkakrotnie) trasy prowadzącej do szkoły. W czasie drogi należy wskazać dziecku podstawowe zasady związane z ruchem drogowym. Należy zadbać o to, aby nasze dziecko jak najlepiej zapamiętało przebieg trasy szkoła – dom.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym (art. 43 ust. 1) należy pamiętać, że dziecko które nie ukończyło 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat.Nie dotyczy to strefy zamieszkania oraz drogi wyznaczanej wyłącznie dla pieszych.

Przepis ten oznacza, że jeżeli nasze dziecko nie ma jeszcze ukończonych 7 lat nie może samo przemierzyć drogi do i ze szkoły, poza wspomnianymi wyjątkami.

Pamiętajmy jednak, że jeżeli nie jesteśmy pewni czy nasze dziecko jest już gotowe do samodzielnego przemierzenia trasy do i ze szkoły, należy towarzyszyć mu, aż do momentu kiedy będziemy przekonani, że świetnie sobie poradzi.

Mówiąc o podstawowych zasadach ruchu drogowego powinniśmy przede wszystkich odnieść się do prawnej definicji drogi. Zgodnie z ww. ustawą ─ droga to wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.

Ucząc dziecko zasad ruchu drogowego powinniśmy zaznaczyć mu konieczność pamiętania o zachowaniu odległości od skraju jezdni oraz dawać przykład przechodząc przez jezdnię tylko w miejscach wyznaczonych. Ruch uliczny powinien u naszego dziecka wzbudzać respekt i tym samym zmuszać go do zachowywania bezpiecznych zasad.  

Należy zaznaczyć, że do ww. przepisu ustawy Prawo o ruchu drogowym (art. 43 ust. 1), został dostosowany art. 84 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń. Przewiduje on, że ten kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7, dopuszcza do przebywania małoletniego na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego, podlega karze grzywny albo karze nagany. Kara grzywny – zgodnie z art. 24 ust. 1 kodeksu wykroczeń – może w tym przypadku wynosić maksymalnie 5000 zł.

Zakres podmiotowy przepisu, czyli osób „mających obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7” nie ogranicza się jedynie do rodziców lub opiekunów dziecka. Obejmuje on każdą osobę, której dziecko zostało powierzone. Do osób tych można zaliczyć nauczyciela przedszkola czy szkoły, do której nasze dziecko uczęszcza.

Oznacza to, że szkoła lub przedszkole ma obowiązek zapewnić dziecku poniżej 7 roku życia, opiekę i nie pozwolić na opuszczenie terenu szkoły czy przedszkola, do momentu przybycia osoby uprawnionej do jego odbioru. Szczegółowe zasady odbioru dzieci ze szkoły/przedszkola powinien określać status, regulamin placówki.
W przypadku, gdy nasze dziecko ma zamiar dojeżdżać do szkoły rowerem, należy pamiętać, że może samodzielnie jeździć rowerem po drogach pod warunkiem, że ma ukończone 10 lat i  posiada kartę rowerową. Zgodnie z przepisami Prawo o ruchu drogowym dziecko do 10 lat może poruszać się na rowerze pod opieką innej osoby, tylko i wyłącznie po chodnikach lub drogach dla pieszych. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Dziecko, które nie ukończyło 7 lat, może być przewożone na rowerze, pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.

Ważne jest także, zadbanie o elementy odblaskowe np. na plecaku naszego dziecka. Wymagają tego obecne przepisy prawne, które stanowią, że pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. W związku z powyższym warto przypomnieć zarówno dzieciom, jak i młodzieży o występującym w przypadku poruszania się poza obszarem zabudowanym obowiązku noszenia odblasków, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, kiedy widoczność na drodze jest znacznie ograniczona i kiedy wcześnie zapada zmierzch.

Jeżeli mamy zamiar odwozić nasze dziecko samochodem do szkoły/ przedszkola, także musimy znać obowiązujące przepisy. Zgodnie z kodeksem drogowym na przednim siedzeniu w foteliku powinny jeździć dzieci do 150 cm wzrostu, a na tylnym siedzeniu mogą podróżować dzieci bez fotelika mające przynajmniej 135 cm wzrostu. Na tylnym siedzeniu dopuszczalne jest przewożenie dziecka bez fotelika, kiedy ze względu na masę i wzrost dziecka nie jest możliwe zapewnienie fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego.

Fotelik samochodowy powinien być dostosowany do wagi i wzrostu dziecka. Obowiązek przewożenia w foteliku lub innym urządzeniu nie obejmuje dzieci z zaświadczeniem lekarskim o przeciwwskazaniu do jego stosowania.

W przypadkach, gdy samochodem jedzie troje dzieci, dwoje ma nakaz podróżowania w fotelikach na tylnym siedzeniu, a dziecko, które ma co najmniej 3 lata, może zajmować obok nich miejsce bez fotelika, ale w zapiętych pasach bezpieczeństwa.

Bezwzględnie zakazane będzie przewożenie dziecka poniżej 3 lat w pojeździe niewyposażonym w pasy bezpieczeństwa i urządzenia przytrzymujące dzieci.

Zadbajmy o to, aby nasze dziecko zawsze bezpiecznie docierało i wracało ze szkoły!

Dlatego wraz z początkiem roku szkolego wzrasta natężenie ruchu drogowego, zwłaszcza w pobliżu szkół. Ze względu na szereg niebezpieczeństw zagrażających najmłodszym, jak co roku straznicy miejscy działając w ramach akcji "Bezpieczna droga do szkoły" będą podejmować działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze - szczególnie w rejonie szkół, przedszkoli i miejsc, gdzie grupują się dzieci.<

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (J.t.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1260).Żródło. Asystentbhp.pl

29 sierpnia Dzień Strażnika Miejskiego.
Dziś strażnicy miejscy obchodzą swoje święto, które zostało ustanowione w rocznicę uchwalenia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. określającej zasady działania straży gminnej. Ten ważny dzień jest świętem wszystkich pracowników straży gminnych oraz miejskich. Z tejże okazji Komendant Straży Miejskiej Mirosław Janko z okazji Dnia Strażnika Miejskiego składa całej strażniczej braci, życzenia zawodowego spełnienia, radości w pełnieniu zaszczytnej misji stróża prawa oraz osobistej satysfakcji z wykonywanej pracy.

Dzieci bawiły się zapałkami na Parku Północ.
W dniu 23 sierpnia około godziny 11 patrol straży miejskiej patrolując ulicę Polną przylegającą do Parku Północ zauważyli na trawniku leżące dwie hulajnogi dziecięce lecz w ich obrębie nikogo nie zlokalizowano. Gdy strażnicy podeszli bliżej wyczuli specyficzny zapach palącej się siarki z zapałek. Wokół znajdowały się krzaki. Okazało się że w środku nich znajduje się dwóch młodych chłopaków 11-sto i 7 latek, którzy znaleźli sobie zabawę odpalając zapałki w środku suchych, wysuszonych przez upały krzakach. Nieletni chłopcy nawet się nie spodziewali i nie zauważyli patrolu gdyż byli tak zajęci odpalaniem zapałek, które jak oznajmili zakupili w jednym ze sklepów. Z chłopcami strażnicy przeprowadzi rozmowy o konsekwencjach i skutkach do jakich mogło dojść gdyby zapaliła się suchą trawa wokół oraz gałęzie. Chłopcy wyrazili skruchę lecz nie obeszło się bez przewiezienia ich do miejsca zamieszkania i przeprowadzenia z rodzicami rozmów wychowawczych a w jednym przypadku babcią chłopca.
Spalał kable w kominku domowym. Został ukarany mandatem.
W dniu 22 sierpnia po godzinie 15 patrol straży miejskiej a dokładnie eco patrol udał się na ulicę Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach do jednej z posesji gdzie istnieje podejrzenie o możliwości spalania odpadów w piecu centralnego ogrzewania. Pod wskazanym do kontroli budynku strażnicy zastali właściciela. Z komina kontrolowanego budynku unosił się czarny dym i gryzący nieprzyjemny zapach. Strażnicy stwierdzili w kominku domowym, który był rozpalony kawałki drewna a także spore ilości kabli w otulinie. Koło kominka również przygotowane były kolejne wiązki kabli, które miały być spalone a następnie sprzedane na złom. W wiaderku z popiołem znajdowały się spore ilości spalonego plastiku. Sprawcę spalania odpadów ukarano mandatem karnym z art 191 Ustawy o odpadach oraz zakazano dalszego ich spalania. Już zapowiedziano kolejną kontrolę w nieoznaczonym czasie.
Pożar hotelu dla psów na ulicy Lipowskiej. poszukiwany BULDOG FRANCUSKI.
W dniu dzisiejszym tj. 24.08.2018 roku na ulicy Lipowskiej w Czechowicach-Dziedzicach doszło w godzinach porannych do pożaru hotelu dla psów. Na miejsce został wysłany eco patrol straży miejskiej, gdzie otrzymano zgłoszenie o rannych psach, które zostały poparzone wskutek pożaru. Na miejscu strażnicy zastali już 10 zastępów straży pożarnej biorących już udział w akcji gaśniczej. Eco patrol w rozpytaniu z okolicznymi mieszkańcami ustalił, że w wyniku pożaru został poparzony jeden pies i uciekł w kierunku drogi Dk-1. Patrol udał się w rejon wskazany przez mieszkańców i zlokalizował przy pętli autobusowej psa rasy mieszanej który miał poparzoną sierść, pysk oraz łapy a także miał problemy z jedną łapą. Zaopiekowali się nim sąsiedzi. Pies szukał schronienia i gdy tylko zobaczył radiowóz i strażnik otworzył drzwi ten schował się pod przednie siedzenie od kierowcy i nie chciał go opuścić. Strażnicy pozostawili zwierzaka w samochodzie aby czuł się bezpiecznie. Na miejsce wezwano schronisko Reksio celem zabrania i leczenie pieska. Po chwili zjawił się kolejny mieszkaniec mówiąc, że na swojej posesji trzyma psa który uciekł z hotelu dla psów. Był to owczarek niemiecki, który nie ucierpiał w pożarze. Obydwa pieski zostały zabrane do schroniska. Strażnik przeprowadził rozmowę z właścicielką schroniska, która oświadczyła że było 8 psów. Z naszych ustaleń ustalono, że 5 psów wraz z tymi co zabrało schronisko ocalało, dwa spłonęły a jeden jest poszukiwany. To buldog francuski, który był widziany jak ucieka w kierunku ulicy Cienistej lecz nie chciał się dać złapać. Piesek podobno lubi gryść. Dlatego jeśli ktoś go widział bądź złapał prosimy o kontakt ze strażą miejską w Czechowicach-Dziedzicach pod nr. tel. 986 lub 32 215 54 921.
Strona 4 z 87 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
   Zegar
   Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
   Twój adres IP
34.234.76.59