Nawigacja
Strona Główna
Charakterystyka Straży
Zagrożenia Szczególne
Poradnik Mieszkańca
Podstawy Prawne
Podział na Rejony
Ważne Linki
Galeria
Kontakt
O nas
Kadra SM
Ważne Telefony
Eco-Patrol
---------------
Monitoring jakości powietrza
---------------
LocalSpot - zgłoś problem!
Samochód Renault bez tablicy rejestracyjnej.
W ubiegły piątek strażnicy miejscy udali się na ulicę Krzywą w Czechowicach-Dziedzicach, celem potwierdzenia zgłoszenia dotyczącego pojazdu marki renault, który ma stać od dłuższego czasu na ulicy Krzywej i nie posiadał tylnej tablicy rejestracyjnej. Ustalono na miejscu numery rejestracyjne z podszybia oraz przedniej tablicy. Ustalono również właściciela pojazdu. W wyniku dalszych czynności ustalono również, że właściciel pojazdu w dniu 12 września zgłosił kradzież tablicy na komisariacie policji w Czechowicach-Dziedzicach. Strażnicy sporządzili stosowną dokumentację z przebiegu interwencji i przekazali na policję.
Wyrzucone płyty azbestowe.
Początkiem tego tygodnia strażnicy miejscy udali się na ulicę Ks. Grobel w Ligocie, gdzie jeden z mieszkańców zgłosił podrzucone w wysokiej trawie materiały azbestowe pochodzące z rozbiórki mieszkalnej i które są niebezpieczne dla zdrowia i prosił o podjęcie stosownych czynności służbowych. Funkcjonariusze na miejscu potwierdzili zgłoszenie. Wykonali stosowną dokumentację fotograficzną oraz notatkę, którą przekazano do Wydziału Ochrony Środowiska w Czechowicach-Dziedzicach, celem podjęcia dalszych czynności.
Szkodliwość azbestu na nasze zdrowie:
Szkodliwość włókien azbestowych zależy od średnicy i długości włókien. Większe włókna nie są tak szkodliwe, gdyż w większości zatrzymują się w górnych drogach oddechowych skąd są usuwane przez rzęski, włókna bardzo drobne są usuwane przez system odpornościowy. Najbardziej niebezpieczne nie są włókna długie (>5 μm), lecz cienkie (do 0,01 μm) – przenikają one do dolnych dróg oddechowych, wbijają się w płuca, gdzie pozostają i w wyniku wieloletniego drażnienia komórek wywołują nowotwory[potrzebny przypis]. Pierwsze wzmianki na temat szkodliwości azbestu pojawiły się w latach 1900-1910. W roku 1910 francuskie badania potwierdziły szkodliwy wpływ azbestu na organizm człowieka. W całej Europie rocznie 400-600 osób zapada na różne choroby wywołane przez azbest (rak oskrzeli, rak płuc, międzybłoniak, pylica azbestowa)[2]. U osób stykających się z azbestem rak płuc został uznany za chorobę zawodową.
Ryzyko wchłaniania włókien azbestowych występuje podczas pracy z minerałami azbestowymi oraz podczas kruszenia i obróbki produktów azbestowo-cemetowych. W roku 1997 zakazano wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej azbestu i wyrobów zawierających azbest, produkcji wyrobów zawierających azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest
Odwołanie alarmu przeciwpowodziowego.
Burmistrz Czechowic-Dziedzic w związku z obniżeniem się stanów wody w rzekach poniżej poziomu alarmowego informuje, ze od godz. 17.30 w dniu 22.09.2017r odwołuje alarm przeciwpowodziowy i nadal utrzymuje pogotowie przeciwpowdziowe, do odwołania, na terenie Gminy Cz-Dz. W związku z tym odwołane zostały także całodobowe dyżury w tut. Urzędzie.
Spalała wszystko czego nie wolno palić w piecu.
W dniu 20.09.2017 roku po godzinie 8 rano funkcjonariusze straży udali się na ulicę Młyńską w Czechowicach-Dziedzicach celem dokonania wizji wraz z pracownikami Administracji Zasobów Komunalnych w związku z niestosowaniem się dwóch mieszkańców do obowiązujących przepisów panujących w budynkach należących do AZK. Podczas tej wizyty jeden ze strażników należący do eco-patrolu rozmawiając z jedną z lokatorek zauważył w pomieszczeniu spore zadymienie. Po rozpytaniu o stosowany opał jaki stosuje do palenia kobieta odpowiedziała, że jest to dym papierosowy. Strażnik postanowił skontrolować palenisko pomimo, że rzeczywiście w mieszkaniu panowało spore zadymienie z papierosów. Jednak czujne oko strażnika potwierdziło fakt, że spalane mogą być odpady. Kobieta oświadczyła, że pali w piecu mułem i drzewem. Strażnik chciał zobaczyć to drzewo. Jak się okazało nie było to żadne drzewo lecz sklejki meblowe pocięte na kawałki i również za oknem kobieta pokazała spore ilości okien, które jak oświadczyła zamierza spalić bo powiedziała strażnikowi co ma z tym zrobić. Kobietę stosownie pouczono z art 191 ustawy o odpadach a także z art 334 Ustawy o Ochronie Środowiska a dokładnie wprowadzonego zakazu spalania mułów, floto-koncentratów, węgla brunatnego oraz drzewa o wilgotności powyżej 20% w związku z wprowadzoną Uchwałą Antysmogową z dniem 1.09.2017 roku. Kobiecie nakazano zutylizować niedozwolony materiał i zaopatrzyć się w dozwolone materiały. Została poinformowana również o kolejnych kontrolach celem dostosowania się do poleceń. Z całej kontroli zostaje sporządzony protokół.
Burmistrz ogłosił Alarm Przeciwpowodziowy.
W dniu 21.09.2017 roku Burmistrz Czechowic-Dziedzic w związku z przekroczeniem na rzekach stanów alarmowych wód i niekorzystną sytuacją metrologiczną na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice od godziny 23:30 ogłoszony został alarm przeciwpowodziowy. Burmistrz prosi o zachowanie szczególnej czujności. Podtopienia/ zalania należy zgłaszać do Państwowej Straży Pożarnej na numer telefonu 998. W Urzędzie Miejskim został uruchomiony całodobowy dyżur pod numerem tel. 32-214-71-65.
Przyszły pan młody zgubił spodnie na własnym kawalerskim.
W niedzielny poranek zaraz po godzinie 6:00 strażnicy miejscy udali się na ulicę Sobieskiego, gdzie Dyżurny SM otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który ma chodzić bez spodni w samych slipach i dzwonić po domofonach jednego z bloków. Po przybyciu na miejsce do funkcjonariuszy podbiegł mężczyzna ubrany w koszulę, buty lecz bez spodni. Mężczyzna prosił strażników o pomoc aby mógł dostać się do domu gdyż jak oświadczył, obchodził swój wieczór kawalerski z kolegami i nie wie gdzie zgubił spodnie i dzwonił po mieszkańcach bloku aby mu pomogli bo jak twierdził urwał mu się film w nocy. Mężczyzna nie był mieszkańcem naszej gminy lecz z Wilamowic. Mężczyzna prosił o przewiezienie go na postój TAXI. Strażnicy z uwagi, że mężczyzna był komunikatywny i w sposób logiczny rozmawiał przewieźli mężczyznę na Taxi gdzie został przewieziony do domu. Na pewno przyszły pan młody będzie miał co wspominać z wieczora kawalerskiego.
Głupia zabawa mogła przynieść niebezpieczne skutki i doprowadzić do wypadku.
W nocy z 15/16 września po godzinie 1:20 strażnicy miejscy udali się na ulicę Górniczą w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie według zgłoszenia na drodze w rejonie sklepu Społem mają być ułożone na całej szerokości kostki chodnikowe i utrudniać ruch. Na miejscu funkcjonariusze potwierdzili zgłoszenie. Stwierdzono ułożone na prawie całej szerokości 8 kostek chodnikowch typu trylinki, które stwarzały zagrożenie w ruchu drogowym. Strażnicy natychmiast usunęli przeszkody z drogi celem udrożnienia przejazdu. Spatrolowano pobliski rejon lecz nie napotkano sprawców tego zajścia. Sprawcy raczej nie zdają sobie sprawy z późniejszych konsekwencji jakie mogą powstać na skutek najechania pojazdu na takową przeszkodę. A także konsekwencji prawnych za ustawianie przeszkody na drodze z art. 86 kodeksu wykroczeń.

§ 1. Kto, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,podlega karze grzywny.

§ 2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

W wyżej wskazanym przepisie, wykroczeniem nie jest każde niezachowanie należytej ostrożności. Karane będzie takie zachowanie, które stworzy realne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (np. niebezpieczeństwo zaistnienia wypadku).
Mężczyzna idący na czworaka ulicą Barlickiego.
W dniu 13.09.2017 roku tuż po godzinie 17 Dyżurny Komendy SM otrzymał zgłoszenie, że ulicą Barlickiego porusza się na kolanach nietrzeźwy mężczyzna. Na miejsce udał się patrol, który zlokalizował leżącego już mężczyznę na poboczu za przejazdem kolejowym ulicy Barlickiego. Funkcjonariusze nie musieli ustalać danych osobowych spacerującego na czworaka mężczyzny z uwagi, że był znany im osobiście i zmierzał w kierunku domu. Do mężczyzny zostało wezwane Pogotowie Ratunkowe z uwagi na uraz głowy a także rąk i nóg. Po przyjeździe karetki i udzieleniu mu pomocy został przewieziony przez strażników do miejsca zamieszkania gdzie odebrała go matka.
Strażnicy oddelegowani na konferencję z Uchwały Antysmogowej.


W dniu 11.09.2017 roku dwóch strażników z Czechowic-Dziedzic tworzących Eco patrol mł. Spec. Marcin Biber oraz mł. Spec. Anna Guzy zostali oddelegowani do Katowic celem wzięcia udziału w Konferencji zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Konferencja ta miała charakter szkoleniowo-warsztatowy pt.
" Realizacja Programu ochrony powietrza oraz uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego" i trwała prawie 7 godzin.W konferencji wzięło udział około 180 przedstawicieli gmin i straży gminnych i miejskich z województwa śląskiego. W trakcie jej trwania poruszane zostały tematy m.in.

1. Wpływ zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w powietrzu na zdrowie ludzi
2. Omówienie prac nad aktualizacją Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego
3. Prezentacja 5 różnych scenariuszy ograniczenia niskiej emisji dla województwa śląskiego.
5. Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w województwie małopolskim. Efekty, problemy, współpraca z gminami.
6. doświadczenia ekodoradców z Małopolski w zakresie współpracy z mieszkańcami.
7. Omówienie zapisów uchwały antysmogowej
8. Kontrola realizacji uchwały antysmogowej - panel ekspertów.
9. Finansowanie zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji
10. Podsumowanie konferencji i sprawy organizacyjne dot. warsztatów dla gmin i straży.

W dniach 26 i 27 września odbędą się warsztaty w Katowicach, gdzie na nich uczestnicy zostaną przeszkoleni w zakresie:

1. Rozpoznawanie paliw węglowych
2. Pomiar wilgotności drewna
3. Rodzaje kotłów węglowych
4. Przeglądy kominiarskie
5. Piece, kominki, i elektrofiltry.

Na koniec tych warsztatów każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział we wszystkich częściach tematycznych warsztatów i konferencji.
Nie złożył deklaracji śmieciowej.
W czwartek strażnicy miejscy udali się na ulicę Piwną w Zabrzegu, celem dokonania kontroli posesji pod względem usuwania odpadów. Na miejscu w jednej z posesji przeprowadzono rozmowę z właścicielem, który oświadczył że do dnia naszej kontroli nie składał żadnej deklaracji śmieciowej na wywóz odpadów w Urzędzie Miasta. Funkcjonariusze poinformowali mieszkańca o jego obowiązkach wynikających z Ustawy o odpadach a także Regulaminu Rady Miasta obowiązującego na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice. Został wyznaczony termin celem złożenia stosownej deklaracji.Właściciel zobowiązał się do złożenia deklaracji w dniu następnym.
Rozbierał odpady wielkogabarytowe do spalenia.
We wtorek strażnicy miejscy udali się na ulicę Topolową w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie Dyżurny Komendy SM otrzymał zgłoszenie dotyczące składowania odpadów wielkogabarytowych wokół kontenerów . Funkcjonariusze na miejscu przeprowadzili rozmowę z mężczyzną, który spod kontenerów zabierał na swoją posesję niektóre gabaryty drzwi, deski czy też kanapy itp. a następnie rozbierał elementy drewniane - drewnopodobne celem spalenia. Mężczyzna oświadczył, że po rozebraniu na mniejsze części spala je w piecu z uwagi na brak opału i dochodów. Strażnicy poinformowali go aby udał się do MOPS celem uzyskania pomocy lecz oświadczył,że nie potrzebuje takowej pomocy. Mężczyzna oświadczył również, że mieszkańcy niejednokrotnie sami przynoszą mu na posesję różne odpady drewniane lub też przerzucają przez płot. Strażnicy pouczyli mężczyznę o zakazie spalania materiałów niedozwolonych m.in odpadów drewnianych pokrytych laminatem lub nasączonymi środkami impregnującymi wynikających z art 191 ustawy o odpadach.
Strona 4 z 72 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
   Zegar
   Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
   Twój adres IP
54.227.51.103