Nawigacja
Strona Główna
Charakterystyka Straży
Zagrożenia Szczególne
Poradnik Mieszkańca
Podstawy Prawne
Podział na Rejony
Ważne Linki
Galeria
Kontakt
O nas
Kadra SM
Ważne Telefony
Eco-Patrol
---------------
---------------
RODO
Nietrzeźwy mężczyzna żądał przewiezienia go do Izby wytrzeźwień.
W dniu 18 października przed godziną 18 patrol straży miejskiej udał się na ulicę Plac Wolności w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie ma przebywać nietrzeźwy mężczyzna na chodniku. Na miejscu okazał się to być 33 letni mieszkaniec Zabrzega, którego strażnicy po ustaleniu jego danych postanowili przewieść do miejsca zamieszkania z uwagi na stan upojenia alkoholowego i problemy z poruszaniem się. Gdy strażnicy przybyli na miejsce rodzina mężczyzny wyraziła chęć zaopiekowania się nim i odebrać do domu. Jednakże gdy mężczyzna zobaczył rodzinę zaczął być agresywny w stosunku do nich a także do patrolu. Mężczyzna wręcz żądał przewiezienia go do Bielska-Białej na izbę wytrzeźwień. Z uwagi na zaistniałą sytuację zagrażających życiu i zdrowiu mężczyzny strażnicy spełnili jego życzenie i przewieźli do OPPA celem wytrzeźwienia. Mężczyzna miał 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.
Zrzekł się praw do psa po interwencji eco-patrolu.
W dniu 18 października eco patrol udał się wraz z pracownikami Administracji Zasobów Komunalnych do jednego z mieszkań w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Sienkiewicza celem dokonania wizji. Wizja miała dotyczyć psa, który ma być przetrzymywany w złych warunkach. Celem eco patrolu było sprawdzenie i potwierdzenie tych informacji. Na miejscu wraz z lokatorem dokonano oględzin mieszkania i sprawdzenia warunków w jakich przebywają. Okazało się, że pies rzadko jest wyprowadzony na dwór z uwagi na odchody na podłodze i panujący nieprzyjemny zapach w mieszkaniu. Wygląd psa wskazywał, że cierpi na jakąś chorobę gdyż w połowie nie miał w ogóle sierści. Właściciel nie posiadał przy sobie książeczki szczepień psa. Pies miał dostęp do jedzenia oraz wody. W rozmowie z patrolem straży miejskiej mężczyzna oświadczył, że nie jest wstanie dalej opiekować się zwierzęciem i przekaże eco patrolowi celem przekazania do schroniska. Właściciel za pokwitowaniem dobrowolnie przekazał pieska, który trafił do Schroniska w Bielsku-Białej celem leczenia i miejmy nadzieję, że znajdzie szybko nowego właściciela.
w ciągu 48 godzin trafił dwukrotnie na izbę wytrzeźwień.
W dniu 15 października dyżurny straży miejskiej odebrał telefoniczne zgłoszenie po północy a dokładnie 0:15 dotyczące siedzącego mężczyzny na chodniku przy ulicy Niepodległości w rejonie ronda Żołnierzy Niezłomnych. Patrol po przybyciu na miejsce zauważył za skrzyżwowaniem siedzącego na krawężniku z wyciągniętymi nogami na jezdnię mężczyznę. Był to 68 letni mieszkaniec ulicy Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach. Z uwagi, że znajdował się pod wpływem alkoholu i miał problemy z poruszaniem się strażnicy postanowili zawieść mężczyznę do miejsca zamieszkania, gdzie nikt nie chciał otworzyć drzwi. Z uwagi na zaistniałą sytuację strażnicy opiekuńczo przewieźli 68 latka do OPPA w Bielsku- Białej celem wytrzeźwienia.

Następnie na drugi dzień dyżurny odebrał identyczne zgłoszenie o tym samym miejscu interwencji i o tej samej godzinie. No i gdy patrol przyjechał na miejsce okazał się również być to ten sam mężczyzna. Sytuacja się powtórzyła i musiał pojechać na izbę wytrzeźwień, gdyż nikt nie otworzył drzwi w domu. Strażnikom udało się jedynie ustalić, że mężczyzna wracał z pobliskiego baru, który zamykany jest po północy i nie dał rady dojść do domu z uwagi, że nogi odmawiały mu posłuszeństwa.
Zakaz spalania odpadów roślinnych na powierzchni ziemi.
Straż Miejska przypomina po raz kolejny, że na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice obowiązuje całkowity zakaz spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi. Odpady zielone mogą być skompostowane w przydomowych kompostownikach lub oddane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów ( PSZOK) na ulicy Prusa w Czechowicach-Dziedzicach w ilości 100kg na osobę zameldowaną w ciągu roku bezpłatnie z terenu zabudowy jednorodzinnej.
Zapisy dotyczące obowiązku selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji (w tym odpadów zielonych), w przypadku gdy nie są kompostowane określone zostały w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice przyjętego Uchwałą NR XII/85/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Czechowice-Dziedzice oraz Uchwałą Nr XIV/113/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 15 października 2015 roku zmieniającą tą uchwałę a także Uchwałą Nr XII/86/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Pomimo tego, zdarza się, że Właściciele nieruchomości pozbywają się ściętej trawy, liści, chorych gałęzi drzew paląc je, narażając zdrowie sąsiadów zmuszając ich do wdychania duszącego dymu oraz zatruwając środowisko.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nieprzestrzeganie obowiązków określonych w regulaminie podlega karze grzywny (art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Nadto, zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2002r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1987 z późn. zm.) Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarniąch odpadów podlega karze aresztu albo grzywny. Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogródku lub na działce, może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł.

Powyższy zakaz dotyczy również spalania innych odpadów, w szczególności w paleniskach domowych. Spalanie w niskich temperaturach niesie za sobą ogromne zagrożenie dla zdrowia ludzi, jak również dla środowiska przyrodniczego. Szczególnie szkodliwe są powstające w wyniku spalania odpadów dioksyny i furany o działaniu toksycznym na organizm człowieka. Poza ww. konsekwencjami, zgubnymi dla ludzi i środowiska, spalanie odpadów powoduje osadzanie się tzw. mokrej sadzy w przewodach kominowych i może prowadzić do zapalenia instalacji grzewczej, popękania komina a w najgorszym przypadku zaczadzenia lub pożaru budynku mieszkalnego.
W przypadku potwierdzenia spalania odpadów komunalnych stosuje się tryb określony w przepisach Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Organem właściwym do podjęcia czynności mających ma celu ukaranie osób, którzy nie przestrzegają przepisów prawa w Gminie jest straż miejska i policja.
Zgubił się po wieczorze kawalerskim.
W dniu 14.102018 roku przed godziną 1 w nocy dyżurny straży miejskiej otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego mężczyzny przebywającego na ulicy Kochanowskiego w Czechowicach-Dziedzicach, który leżał w krzakach. Zgłaszającym był strażnik miejski z Czechowic, który w tym czasie był na imprezie weselnej i wyszedł na pole się przewietrzyć i zauważył młodego mężczyznę w krzakach. Gdy patrol przybył na miejsce okazał się to być 32 letni mieszkaniec Kleszczowa dzielnica Żor, który przyjechał do naszej miejscowości na wieczór kawalerski do jednego z klubów wraz z kolegami. Jak oświadczył mundurowym gdy uznał, że ma już dość alkoholu to wyszedł z imprezy lecz się zgubił i postanowił odpocząć w krzakach gdyż jak to oznajmił nie zna topografii Czechowic. Mężczyzna znajdował się pod wpływem alkoholu. Z uwagi, że mężczyzna nie był naszym mieszkańcem i nie można go było przekazać nikomu pod opiekę i aby ten wieczór kawalerski nie zakończył się dla niego pobytem na izbie wytrzeźwień, strażnicy skontaktowali się telefonicznie z żoną. Kobieta w rozmowie ze strażnikiem myślała początkowo, że są to żarty i nie do końca wierzyła w tą wersję. Uwierzyła dopiero wtedy gdy funkcjonariusz poinformował ją aby zadzwoniła pod numer alarmowy SM i potwierdziła tą informację u dyżurnego. Mężczyznę przewieziono do komendy straży miejskiej celem zagrzania się i wypicia ciepłej herbaty. Po około godzinie żona przyjechała po męża i pojechali razem do domu. Funkcjonariusze również przekazali informacje mężczyźnie i żonie aby poinformowali resztę osób przebywających na kawalerskim, że jest bezpieczny aby go nie szukali.
Spalali odpady w piecu aby zagrzać wodę dla dzieci.
W dniu 9.10 2018 roku eco patrol dokonał kontroli jednej z posesji na terenie Czechowic-Dziedzic, gdzie wpłynęło zgłoszenie dotyczące możliwości spalania odpadów w piecu centralnego ogrzewania. Gdy strażnicy przybyli pod wskazany adres zgłoszenie się potwierdziło. Pomimo, że w chwili kontroli piec był wygaszony to strażnicy stwierdzili w nim odpady. Skontrolowany został popiół w którym również były odpady. W pomieszczeniu panował nieporządek i znajdowały się spore ilości odpadów m.in płyty wiórowe, zużyte dziecięce pampersy. Strażnik stwierdził, że na posesji znajdują się pojemniki na odpady oraz poukładane worki na butelki pet, które nie były spalane. Sprawca wykroczenia spalania odpadów przyznał się że spalił różnego typu odpady w piecu tylko z uwagi aby zagrzać wodę dla dzieci lecz zmusiła go do tego trudna sytuacja, która nie miała miejsca w poprzednich latach. Przeprowadzono z domownikami rozmowę w której stwierdzono, że budynek zamieszkuje 7 osób w tym 4 małych dzieci a rodzina jest w trudnej sytuacji życiowej. Na utrzymanie domu pracuje na chwilę obecną tylko jedna osoba. Zaproponowano rodzinie możliwość skorzystania z pomocy opieki społecznej. Rodzina oznajmiła, że złożyła już wniosek o pomoc. Rodzina nie żądała pomocy finansowej lecz tylko rzeczowej w postaci ewentualnie węgla aby mogła zapewnić dzieciom ciepło. Strażnik z uwagi na zaistniałą sytuację zastosował wobec domowników najniższy wymiar kary jakim jest pouczenie z art 191 ustawy o odpadach. Jednocześnie udał się do zamiejscowego MOPS-u celem przekazania informacji o losie tejże rodziny i udało się uzyskać pomoc. Rodzina została również powiadomiona o uprzątnięciu odpadów z okolicy pieca i ponownej kontroli w nieoznaczonym czasie i w razie stwierdzenia następnym razem nieprawidłowości będzie przeprowadzone postępowanie mandatowe.
Spożywali alkohol i zaczepiali klientów sklepu. Pojechali na izbę wytrzeźwień.
Początkiem tygodnia patrol straży miejskiej udał się w rejon sklepu Biedronka na ulicy Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie dyżurny otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące spożywania alkoholu przez grupę osób w miejscu objętym zakazem a także zaczepiali oni klientów sklepu wymuszając od nich pieniądze. Na miejscu patrol zastał trzy osoby kobietę i dwóch mężczyzn, którzy również zostali wskazani jako sprawcy natarczywego żebrania art 58§1 kodeksu wykroczeń. Zostali oni ujęci celem potwierdzenia danych osobowych. Z uwagi na ich stan upojenia alkoholowego tj bełkotliwa mowa, trudności z poruszaniem się oraz brak możliwości pozostawienia pod opieką rodziny, zostali przewiezieni do izby wytrzeźwień w Bielsku-Białej celem wytrzeźwienia.
Zrobiło się chłodniej. Eco patrol przypomina o Obowiązującej Uchwale Antysmogowej..
Jak już wiadć nadeszła jesień a wraz z nią chłodniejsze dni i noce. W związku ze spadkiem temperatury mieszkańcy przygotowywują sie do sezonu grzewczego. Z uwagi na rozpalanie swoich pieców z komina wydobywa się dym czego doświadczyli już niektórzy mieszkańcy i postanowili sprawdzić - zgłośić interwencję do straży miejskiej czym sąsiad pali. Dokonano już kilka kontroli w ktorych tylko potwierdzono jeden przypadek spalania odpadów zielonych w piecu
centralnego ogrzewania za co sprawca został pouczony.
W SM w Czechowicach-Dziedzicach od grudnia 2016 roku działa eco patrol, którego zadaniem jest m.in kontrola palenisk pod kątem sprawdzenia stosowanego opału w związku z obowiązującą Uchwałą Anty Smogową, która obowiązuje od 1 września 2017 roku. Strażnicy sprawdzają czy mieszkańcy stosują się do wprowadzonego zakazu jaki został wprowadzony na terenie naszego województwa śląskiego.


Przypominamy, że we wskazanych rodzajach instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia i zakazy w zakresie ich eksploatacji to instalacje, w których następuje spalanie paliw stałych w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 220 z późn. zm.), w szczególności kocioł, kominek i piec, jeżeli dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika zakazuje się stosowania:


1.węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
2.mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
3.paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %,
4.biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %.


Uchwała Sejmiku nr V/36/1/2017Mężczyzna leżał na torowisku po których chwilę póżniej jechał pociąg.
W dniu 21 września po godzinie 21:20 dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłoszenie dotyczące mężczyzny poruszającego się po torach kolejowych w rejonie przejścia podziemnego na ulicy Kolejowej w Czechowicach-Dziedzicach i kieruje się w stronę Zabrzega. Na miejsce został wysłany patrol, który na miejscu był po około 5 minutach. W wyniku sprawdzenia terenu strażnicy zauważyli od ulicy Hutniczej leżącego mężczyznę na torach. Mężczyznę patrol nie potrafił dobudzić. Nie reagował na słowa oraz sygnały - bodźce pomimo stwierdzonych u niego funkcji życiowych. Nie stwierdzono u niego żądnych obrażeń ciała. Od mężczyzny strażnicy wyczuli silną woń alkoholu. Z uwagi na zaistniałą sytuację zagrożenia dla jego życia oraz interweniujących funkcjonariuszy, mężczyznę strażnicy przetransportowali w bezpieczne miejsce poza torowisko. Po kilku minutach udało się dobudzić jak się okazało 36 letniego mieszkańca Pszczyny lecz kontakt z nim był bardzo utrudniony. Do mężczyzny wezwano Pogotowie Ratunkowe, które zabrało go do Szpitala. Na szczęście dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy udało uniknąć się tragedii do jakiej mogło dojść. Po około 5 minutach od usunięcia mężczyzny torem tym jechał pociąg.
Spożywali alkohol pod okiem kamery.
W dniu 17 września tuż przed godziną 19 obserwator monitoringu zauważył dwóch mężczyzn spożywających alkohol na ławce przy skwerze na ulicy Ks. Barabasza w Czechowicach-Dziedzicach. Na miejsce został wysłany patrol. Podczas gdy patrol nie dotarł jeszcze na miejsce obserwator zauważył jak jeden z mężczyzn dopija z butelki alkohol i wyrzuca butelkę za siebie pomimo, że obok niego w zasięgu ręki stał kosz na śmieci. Gdy strażnicy pojawili się na miejscu mężczyźni byli zdziwieni ich wizytą. Gdy strażnicy pokazali, że znajdują się w zasięgu kamery monitoringu miejskiego to w jednym z mężczyzn wybuchła agresja i chyba wcześniej wypity alkohol zaczął działać gdyż zaczął zachowywać się agresywnie i odgrażać się funkcjonariuszom. Drugi był spokojny i wykonywał wszystkie polecenia w przeciwieństwie do kolegi. Nakazano odpuścić mu miejsce i pouczono o przestrzeganiu przepisów o zakazie spożywania alkoholu w miejscach zabronionych. Natomiast awanturnik z uwagi, że nie potrafił ustać na nogach został przewieziony do izby wytrzeźwień celem wytrzeźwienia.
Zakłócali spokój i porządek publiczny. Pojechali do izby wytrzeźwień.
W dniu 11 września po godzinie 17 patrol straży miejskiej podjął interwencję wobec dwóch osób mężczyzny i kobiety na ulicy Słowackiego ( deptak) w Czechowicach-Dziedzicach, którzy zakłócali spokój i porządek publiczny poprzez zaczepianie przechodniów oraz spożywali oni alkohol w miejscu objętym zakazem. Osoby dawały powód do zgorszenia w miejscu publicznym, używali słów wulgarnych. Ze względu na ich zachowania oraz brak możliwości pozostawienia pod opiekę rodzinie zostali przewiezieni do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej, gdzie pozostali do wytrzeźwienia.
Strona 3 z 87 < 1 2 3 4 5 6 > >>
   Zegar
   Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
   Twój adres IP
34.234.76.59