Nawigacja
Strona Główna
Charakterystyka Straży
Zagrożenia Szczególne
Poradnik Mieszkańca
Podstawy Prawne
Podział na Rejony
Ważne Linki
Galeria
Kontakt
O nas
Kadra SM
Ważne Telefony
Eco-Patrol
---------------
Monitoring jakości powietrza
---------------
LocalSpot - zgłoś problem!
Zerwali z mężczyzny spodnie a póżniej okradli.
W piątek trzynastego po godzinie 20 patrol straży miejskiej udał się na ulicę Słowackiego w rejon sklepu Żabka w sprawie nietrzeźwego mężczyzny. Na miejscu zastano klęczącego na czworaka 59 letniego mężczyznę bez spodni oraz butów który oświadczył że został okradziony przez dwie znane mu z widzenia osoby. Poszkodowany oświadczył, że sprawcy zdjęli z niego spodnie w którym znajdował się telefon komórkowy, portfel wraz z dokumentami oraz gotówką. Strażnicy według rysopisu jaki podał im poszkodowany przypuszczali o kogo może chodzić. Dane sprawców przekazano patrolowi łączonemu straży miejskiej i policji. Z uwagi, że poszkodowany nie potrzebował opieki medycznej przewieziono go do miejsca zamieszkania, gdzie odebrała go żona. Poszkodowanego stosownie pouczono o jego prawach. Chwilę później patrol łączony zlokalizował podejrzanych o ten czyn. Sprawców ujęto celem prowadzenia dalszych czynności.
Objazd na ul. Waryńskiego - w związku z remontem przejazdu.
od Dziś tj 16 do 27 października zamknięty będzie przejazd kolejowy w ciągu ul. Waryńskiego w Czechowicach-Dziedzicach. Związane jest to z pracami remontowymi w tym miejscu. Objazd do Zabrzega wyznaczono drogą krajową nr 1 oraz ulicami Ligocką, Czechowicką i Zabrzeską.
Współpraca bielskiej policji i straży miejskiej.
Współpraca bielskiej policji i straży miejskich oraz gminnej w bielskim regionie była tematem narady, która odbyła się 11.10.2017 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. W spotkaniu uczestniczyli komendanci i funkcjonariusze straży miejskich w Bielsku-Białej i Czechowicach-Dziedzicach, straży gminnej w Wilkowicach oraz kadra kierownicza bielskiego garnizonu.

Zaproszonych gości przywitali wiceszefowie bielskiego garnizonu mł. insp. Krzysztof Gałuszka wraz z mł. insp. Grzegorzem Jakubcem. Podczas odprawy komendanci komisariatów omówili stan bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu. Dyskutowano także o wspólnych patrolach, szkoleniach, zabezpieczeniach imprez masowych i wspólnym udziale policjantów i strażników miejskich w akcjach oraz działaniach prewencyjnych. Omówiono funkcjonujące do tej pory zasady stałej wymiany informacji o zagrożeniach występujących na określonym terenie w zakresie bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. Poruszono także tematykę koordynowania rozmieszczenia służb policyjnych i straży, z uwzględnieniem zagrożeń występujących na danym terenie. Wspólnego prowadzenia działań porządkowych w celu zapewnienia spokoju i porządku w miejscach zgromadzeń, imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych.

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku jednostki dyslokują swoich funkcjonariuszy do pełnienia wspólnych patroli. Jak wynika z corocznych analiz, wspólne patrole policji i straży miejskiej przynoszą wymierne efekty. Wpływają one na ogólną liczbę patroli na terenie miasta i powiatu, co przekłada się na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i utrzymanie porządku publicznego. Są one widoczne i reagują na wszelkie przejawy naruszenia prawa. Najczęściej funkcjonariusze zatrzymują osoby podejrzewane o uszkodzenie mienia, posiadanie narkotyków, sprawców kradzieży, a także osoby poszukiwane.

W czasie spotkania omówiono także zasady współpracy obu formacji w zakresie szkoleń, które w głównej mierze dotyczą zagadnień związanych z zasadami użycia środków przymusu bezpośredniego, wybranych zagadnień prewencji i ruchu drogowego, sporządzania odpowiedniej dokumentacji oraz podstawowych wiadomości z zakresu organizacji i zasad wykonywania konwojów.

Zarówno bielska policja, jak i straże miejskie funkcjonujące na naszym terenie dbają o bezpieczeństwo mieszkańców na poziomie lokalnym. Wspólne patrole, razem podejmowane interwencje, wspólnie realizowane programy profilaktyczne są odpowiedzią na społeczne oczekiwania. Efektywna służba, zaangażowanie oraz dobra współpraca przyczyniają się do znacznej poprawy bezpieczeństwa oraz wzrostu jego poczucia wśród obywateli.

Żródło: KMP B-B
Przepisy na przejazdach kolejowych.
Ciągle w ostatnim czasie słyszymy o wypadkach na przejazdach kolejowych. Dlatego chcielibyśmy państwu przypomnieć przepisy jak się zachować na takim przejeździe kolejowym.
Wyróżniamy sześć typów przejazdów kolejowych, z których pominiemy dwa (przejścia przeznaczone dla pieszych wyposażone w barierki oraz przejazdy i przejścia niepubliczne, zamknięte dla ruchu drogowego).

Na najbardziej obciążonych odcinkach kolejowych przecinających się z ruchliwymi drogami można spotkać przejazdy strzeżone z rogatkami blokującymi całą szerokość jezdni, często również z sygnalizacją świetlną.

Kolejny typ to przejazdy z półrogatkami, które zamykają prawy ruch jezdni. Możemy też spotkać przejazdy bez zapór, ale z sygnalizacją oraz przejazdy oznaczone jedynie znakami drogowymi.Przyjrzyjmy się znakom stawianym przed przejazdami. Dwa podstawowe to A-9 ("przejazd kolejowy z zaporami", z charakterystycznym "płotkiem") oraz A-10 ("przejazd kolejowy bez zapór", z wizerunkiem lokomotywy). Tabliczka T-7 pokazuje, jaki jest układ torów i drogi.

Krzyż św. Andrzeja z dwiema przecinającymi się belkami (znak G-3) stawia się przed przejazdami jednotorowymi. Krzyż z dodatkowymi belkami u dołu (G-4) oznacza, że przed nami znajduje się przejazd wielotorowy. Krzyż wyznacza miejsce zatrzymania przed przejazdem bez zapór lub półzapór.Słupki wskaźnikowe z kreskami z serii G-1 mogą nam podpowiedzieć, jaki dystans dzieli nas od przejazdu. Słupek z trzema kreskami umieszcza się pod znakiem ostrzegawczym A-9 bądź A-10. Słupek z dwiema kreskami stawia się w 2/3 odległości znaku ostrzegawczego od przejazdu, zaś z jedną kreską na 1/3 odległości. Jeżeli znak ostrzegawczy znajduje się tuż przed przejazdem, towarzyszymu słupek z jedną kreską.Jak to wygląda w przeliczeniu na metry? Na drodze o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h słupki stawia się w następującej odległości od przejazdu:

z trzema kreskami: 150–300 m,
z dwiema kreskami: 100–200 m,
z jedną kreską: 50–100 m.
Na drodze o dopuszczalnej prędkości do 60 km/h:
z trzema kreskami: 50–100 m,
z dwiema kreskami: 35–75 m,
z jedną kreską: 20–35 m.

Może się zdarzyć, że ze względu na lokalne warunki znak A-9 lub A-10 będzie postawiony w bliższej odległości, niż jest to ogólnie przyjęte. W takiej sytuacji pod znakiem ostrzegawczym umieszcza się słupek z dwiema kreskami. Wtedy słupek z jedną kreską stawia się na ½ odległości znaku ostrzegawczego.

Słupki z kreskami i znaki ostrzegawcze moga stać po obu stronach jezdni, np. na drodze o ograniczononej widoczności.

W Prawie o ruchu drogowym przepisy związane z przejazdami kolejowymi znajdziemy w art. 28. Pierwszy punkt mówi:

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona.

Dojeżdżając do przejazdu kolejowego powinno się poruszać z taką prędkością, która umożliwi nam bezproblemowe zatrzymanie się przed torami. Najlepiej jest po prostu zatrzymać się przed przejazdem. Nawet przejazdy z zaporami nie są w 100% bezpieczne. Osoba odpowiedzialna za opuszczanie szlabanów może popełnić błąd czy zasłabnąć. Po tym, jak pociąg pokona już przejazd warto chwilę odczekać, aż będzie on w takiej odległości, która pozwoli nam sprawdzić, czy nie zbliża się inny pociąg.

Kierującemu pojazdem zabrania się:

objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;
wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy; wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;
omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

W razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym, kierujący jest obowiązany niezwłocznie usunąć go z przejazdu. Jeżeli nie jest to możliwe, powinien ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

Zabrania się zatrzymywania pojazdu w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu, zarówno przed i za rzeczonym przejazdem (dot. również chodnika i pobocza). Na odcinku od słupka z jedną kreską do przejazdu obowiązuje zakaz postoju po obu stronach drogi.

Samochód w starciu z pociągiem nie ma żadnych szans. Już sama lokomotywa waży ponad 80 ton, przeciętny pojazd około 1,3 tony. Zderzenie auta z elektrowozem jest więc równoznaczne, ze zderzeniem się z 60 samochodami naraz. Trzeba pamiętać jeszcze o tym, że najczęściej za lokomotywą jedzie spora ilość wagonów. Czy maszynista może zapobiec takiemu wypadkowi? Najczęściej nie, droga hamowania składu przemieszczającego się z prędkością 100–120 km/h to ponad 1 km.Co zrobić, aby ustrzec się tego typu wypadku? Przede wszystkim należy zachować szczególną ostrożność.

Sterta opon samochodowych przy ulicy Pionkowej.
W sobotę przed godziną 15 funkcjonariusze straży miejskiej jadąc ulicę Pionkową w Czechowicach-Dziedzicach droga prowadząca nad rzekę Biała dokonali kontroli tego odcinka z uwagi na częste podrzucanie odpadów w tym rejonie. Tym razem strażnicy natknęli się na stertę opon samochodowych, które zostały wyrzucone w krzaki. Z uwagi, że ten teren jest bardzo często kontrolowany przez patrole straży miejskiej straznicy podkreślają, że powstałe zanieczyszczenie musiało powstać w niedługim czasie gdyż z relacji wszystkich funkcjonariuszy kontrolujących ulicę Pionkową w zeszłym tygodniu nie stwierdzono tego zanieczyszczenia. Z przeprowadzonej kontroli sporządzona została dokumentacja fotograficzna oraz notatka służbowa celem dalszej realizacji. Wiosną tego roku również podczas kontroli tego miejsca strażnicy natrafili na gorącym uczynku na sprawcę, który wyrzucał odpady w miejscu niedozwolonym. Na sprawcę wówczas nałożono wysoki mandat oraz miejsce nakazano posprzątać. Straż miejska apeluje do mieszkańców, jeżeli widzicie że ktoś wyrzuca śmieci różnego rodzaju w miejscach niedozwolonych czy to las, rzeka, pobocze drogi itp. prosimy o kontakt pod numerem telefonu straży miejskiej 986 bezpłatny lub 32-215-54-92 bądź na Policję 112.
Pieszy na drodze.
Od prawie dwóch tygodni za naszymi oknami widać już Jesień. Dzień robi się coraz krótszy i w związku z tym straż miejska chciała przypomnieć pieszym poruszającym się po drogach, ulicach, chodnikach o ich prawach i obowiązkach. A mianowicie według danych Komendy Głównej Policji prawie w jednej trzeciej wypadków drogowych biorą udział piesi, przy czym około dziesięć procent takich zdarzeń spowodowana jest właśnie przez niezmotoryzowanego uczestnika ruchu. Dlaczego tak się dzieje? Polacy nie wiedzą, jak powinni zachować się na drodze. Wielu z nich nie zdaje sobie również sprawy z tego, że mogą otrzymać mandat, gdy wybiorą się na przechadzkę.

Droga i strefa zamieszkania

Zgodnie z prawem o ruchu drogowym pieszy musi korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a dopiero w razie ich braku może poruszać się poboczem jezdni. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi. Należy pamiętać, iż pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi, ponadto piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. Te zasady znamy ze szkoły podstawowej.
Pozycja pieszego jest natomiast uprzywilejowana w strefie zamieszkania. Została ona wprowadzona w 1997 roku, ale część kierowców do dziś nie wie, jak należy się tam zachować. W strefie zamieszkania pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i to on ma pierwszeństwo przed pojazdem. Samochody mogą się tam poruszać z prędkością nieprzekraczającą 20 km/h.

Pieszy na pasach


Do największej liczby potrąceń dochodzi u nas na przejściach dla pieszych, a więc tam, gdzie niechroniony uczestnik ruchu powinien czuć się bezpiecznie. Po części jest to wina złej infrastruktury drogowej - słabo widocznych pasów i złego oświetlenia przejścia nocą. Odpowiedzialnością za wypadki trzeba jednak obarczyć również brak znajomości przepisów. Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na przejściu ma zawsze pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszemu trzeba też ustąpić pierwszeństwa poza "zebrą", jeśli chce on dojść do przystanku tramwajowego wyznaczonego pomiędzy pasami ruchu i nieposiadającego wysepki.

Kierowca zbliżający się do przejścia dla pieszych


Kierujący pojazdem zbliżający się do przejścia dla pieszych również ma obowiązek zachowania szczególnej ostrożności, a nadto powinien bezwzględnie ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na pasach. Jednakże, o czym należy pamiętać, pieszy nie może egzekwować pierwszeństwa przez nagłe wtargnięcie na jezdnię przed nadjeżdżający pojazd.

Poza przejściem dla pieszych

Zgodnie z przepisami pieszy może przejść przez jezdnię w miejscu, które nie jest oznakowane pasami, tj. poza przejściem dla pieszych, wtedy gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Nadto takie zachowanie jest dozwolone jedynie pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.Sytuacja zmienia się na obszarze zabudowanym, na drodze dwujezdniowej lub drodze, po której kursują tramwaje po torowisku wyodrębnionym z jezdni. Tam pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany korzystać tylko z przejścia dla pieszych.

Częstą przyczyną wypadków z udziałem pieszych jest lekceważenie zakazów do nich adresowanych. Przede wszystkim przepisy zabraniają pieszym wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również, co jest bardzo istotne na przejściu dla pieszych, nadto zakazane jest wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi.

Pieszy, przechodząc przez jezdnię, nie powinien zwalniać kroku lub zatrzymywać się bez uzasadnionej potrzeby, nie może także przebiegać przez jezdnię. Takie działanie bowiem wiąże się z możliwością spowodowania bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, co stanowi wykroczenie i może zostać ukarane mandatem. Jaka będzie jego wysokość? Zwykle sprawa kończy się na karze w wysokości 50-100 złotych, przy czym ta wyższa kwota grozi za wkraczanie bezpośrednio przed nadjeżdżający samochód poza przejściami dla pieszych, wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność, przechodzenie przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności i poza obszarem zabudowanym, a także wchodzenie na torowisko przy opuszczonych zaporach.

Jeśli jednak pieszy stworzy realne zagrożenie lub spowoduje wypadek, zostanie ukarany grzywną, a ta może sięgać kwoty aż 5000 zł. Sytuacja jest jeszcze gorsza, jeśli pieszy dopuści się wykroczenia w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka. Przepisy przewidują wówczas dodatkowo karę aresztu do 30 dni lub karę ograniczenia wolności.

Zasada zachowania szczególnej ostrożności

Przez szczególną ostrożność, którą powinien zachować pieszy, należy rozumieć „ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie”. Szczególną ostrożność pieszy winien zachować zwłaszcza w trakcie przechodzenia przez jezdnię w miejscu do tego nie wyznaczonym.

Obowiązkowe odblaski dla pieszych

Przypominamy: od 31 sierpnia 2014 r. każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Za brak elementu odblaskowego grozi mandat.

Dotychczasowe zapisy ustawy - prawo o ruchu drogowym nakładały obowiązek noszenia elementów odblaskowych jedynie na osoby poniżej 15 roku życia. Teraz ustawodawca rozszerzył go na wszystkich, niezależnie od wieku, którzy poruszają się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.

W przepisach przewidziano wyjątek: pieszy może poruszać się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym bez elementów odblaskowych, jeżeli znajduje się na drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub na chodniku. Nowy przepis nie ma zastosowania w strefie zamieszkania – tam pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty doczepiane do ubrania, opaski, kamizelki oraz smycze. Ważne jest ich umieszczenie: odblaski zaleca się umieszczać na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej i pleców – wówczas będziemy mieli pewność, że są dobrze widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego.

Warto przypomnieć, że po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 40 metrów. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe, staje się widoczna nawet z odległości 150 metrów. Te dodatkowe metry pozwalają kierowcy wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego.

Spalanie liści oraz gałęzi na ulicy Równej.
Jak wszystkim wiadomo mamy już jesień. Mieszkańcy szykują swoje ogródki, działki do zimy pielęgnując, przycinając gałęzie, grabiąc liście. Następnie przychodzi pytanie co z tymi pozostałościami zrobić. Najczęściej mieszkaniec dochodzi do wniosku, że najlepszym pomysłem będzie spalenie tego na swoim podwórku. Niestety ale jest to zły pomysł z uwagi, że spalanie tego typu odpadów pochodzenia roślinnego jest zabronione Ustawą o odpadach i w związku z art 191 tejże ustawy jest to wykroczenie i podlega postępowaniu mandatowemu do 500 złotych.
I jak to każdej jesieni do Komendy straży miejskiej często wpływają zgłoszenia dotyczące spalania odpadów na powierzchni ziemi. Tak też miało to miejsce w dniu 2 października na ulicy Równej w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie na terenie dwóch posesji spalane były liście i gałęzie powodunąc zadymienie okolicy. Funkcjonariusze przeprowadzili rozmowy ze sprawcami zakazując dalszego spalania i nakazano ugasić ogień. Następnie strażnicy zastosowali pouczenia.
Przypominamy, że jeśli nie wiecie co zrobić z tego typu odpadami pochodzenia roślinnego to można je skompostować w kompostowniku lub oddać do PSZOK na ulicy Prusa w Czechowicach-Dziedzicach bezpłatnie lecz jedynie w dni ujęte w harmonogramie.
Rój szerszeni w Zabrzegu. Osoby
W Niedzielę 1.10.2017 roku przed godziną 16 patrol straży miejskiej udał się do Zabrzega na ulicę Gminną, gdzie według zgłoszenia na końcu tej ulicy przy wjeździe do lasu ma znajdować się rój szerszeni. Funkcjonariusze na miejscu zastali 4 zastępy straży pożarnej oraz wyjeżdżające z miejsca 2 karetki pogotowia, które udzieliły pomocy użądlonym przechodniom przez owady. Strażnicy zabezpieczyli cały teren taśmami przed gapiami, którzy za wszelką cenę chcieli zobaczyć miejsce. Straż pożarna na miejscu gniazdo opryskała środkami chemicznymi celem usunięcia zagrożenia. W dniu następnym na miejsce miały zjawić się odpowiednie służby.
Jechał rowerem pod prąd do Żabki.
W dniu 1 października w południe jadąc ulicą Parkową w Czechowicach-Dziedzicach strażnicy miejscy zauważyli rowerzystę jadącego sobie spokojnie ulicą Żeromskiego pod znak zakaz wjazdu B-2. Funkcjonariusze postanowili zatrzymać rowerzystę do kontroli. Rowerzysta oświadczył, że wie o zakazie w tym miejscu lecz jechał tylko do sklepu Żabka na zakupy i myślał, że jak nic nie jedzie z naprzeciwka to się chyba nic nie stanie. Na szczęście nikomu się nic nie stało lecz rowerzysta został ukarany mandatem 100 zł za popełnione wykroczenie. Przypominamy, że rowerzysta zgodnie z polskimi przepisami jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego, takim jak kierowca samochodu, roweru elektrycznego i motocyklista. Ma więc prawa, ale i obowiązki.
Zakłócali spokój i porządek publiczny. Trafili do OPPA.
W dniu 29 września po godzinie 19 funkcjonariusze straży miejskiej patrolując ulicę Niepodległości w rejonie sklepu Biedronka zauważyli trzech mężczyzn spożywających alkohol w miejscu zabronionym a także zakłócających spokój i porządek publiczny oraz rozbijających butelki po napojach alkoholowych. Strażnicy podejmując interwencję zauważyli, że mężczyźni mają problemy z poruszaniem się o własnych siłach a także była o nich wyczuwalna silna woń alkoholu. Z uwagi na zachowanie sprawców zostali przewiezieni do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej gdzie pozostali do wytrzeźwienia z wynikami ponad 3 promile.

Natomiast w dniu następnym po godzinie 14 strażnicy udali się na ulicę Kołłątaja celem realizacji zgłoszenia od Dyżurnego KSM dotyczącego leżącego mężczyzny przed wejściem do jednego ze sklepów. Na miejscu stwierdzono siedzącego na chodniku opartego o ścianę budynku mężczyznę, który również nie był wstanie poruszać się o własnych siłach a także nie potrafił złożyć żadnego logicznego zdania. Z uwagi, że mężczyzna był znany osobiście funkcjonariuszom został przewieziony do miejsca zamieszkania lecz nikogo nie zastano pod wskazanym adresem. Mężczyzna również został przewieziony na Izbę wytrzeźwień w Bielsku-Białej.
Strażnicy z certyfikatem.
Jak już wcześniej pisaliśmy w dniu 11 września dwóch strażników miejskich zostało oddelegowanych do Katowic na konferencję oraz 27 września na szkolenie z Uchwały Antysmogowej z zakresu rozpoznawania paliw węglowych, pomiar wilgotności drewna, rodzaje kotłów węglowych, przeglądy kominiarskie, piece, kominki, i elektrofiltry. Szkolenie strażnicy z Czechowic-Dziedzic ukończyli z wynikiem pozytywnym a także otrzymali certyfikat oraz podstawową wiedzę w zakresie wdrażania Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego V/36/1/2017 w sprawie wprowadzania na terenie województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Strona 3 z 72 < 1 2 3 4 5 6 > >>
   Zegar
   Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
   Twój adres IP
54.227.51.103