Nawigacja
Strona Główna
Charakterystyka Straży
Zagrożenia Szczególne
Poradnik Mieszkańca
Podstawy Prawne
Podział na Rejony
Ważne Linki
Galeria
Kontakt
O nas
Kadra SM
Ważne Telefony
Eco-Patrol
---------------
Monitoring jakości powietrza
---------------
Niewybuch na placu autobusowym.
W dniu dzisiejszym tj. 5.09.2017 roku podczas prac remontowych na placu autobusowym PKM przy ulicy Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach zostały znalezione niewybuchy najprawdopodobniej z II wojny światowej. Na miejsce zadysponowano odpowiednie służby m.in straż miejska celem zabezpieczenia oraz ewakuacji rejonu miejsca znaleziska. Zamknięte zostały pobliskie ulicę. Miejsce zostanie zabezpieczone do czasu przybycia saperów.

Po godzinie 13 znalezione niewybuchy zostały zabezpieczone przez saperów z Gliwic a ewakuowani mieszkańcy mogli wrócić do swoich mieszkań.
Bezpieczna droga do szkoły
Wraz z początkiem roku szkolego wzrasta natężenie ruchu drogowego, zwłaszcza w pobliżu szkół. Ze względu na szereg niebezpieczeństw zagrażających najmłodszym, jak co roku straznicy miejscy działając w ramach akcji "Bezpieczna droga do szkoły" będą podejmować działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze - szczególnie w rejonie szkół, przedszkoli i miejsc, gdzie grupują się dzieci.

29 sierpnia Dzień strażnika miejskiego.
Dziś strażnicy miejscy obchodzą swoje święto, które zostało ustanowione w rocznicę uchwalenia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. określającej zasady działania straży gminnej. Ten ważny dzień jest świętem wszystkich pracowników straży gminnych oraz miejskich. Z tejże okazji Komendant Straży Miejskiej Mirosław Janko z okazji Dnia Strażnika Miejskiego składa całej strażniczej braci, życzenia zawodowego spełnienia, radości w pełnieniu zaszczytnej misji stróża prawa oraz osobistej satysfakcji z wykonywanej pracy.

Używali słów wulgarnych w kierunku strażników.
W dniu 26 sierpnia tuż przed północą strażnicy miejscy przejeżdżając ulicą Piłsudskiego w Czechowicach-Dziedzicach zauważyli mężczyznę spożywającego alkohol w miejscu zabronionym. Początkowo mężczyźnie zwrócono uwagę o zakazie spożywania lecz jego kolega zaczął w kierunku strażników kierować słowa powszechnie uznawane za obraźliwe. Funkcjonariusze postanowili podjąć interwencję w stosunku do mężczyzn. Z uwagi na popełnione wykroczenia strażnicy postanowili wylegitymować sprawców. Mężczyźni nie chcieli się wylegitymować i w dalszym ciągu nie reagowali na polecenia. Jeden z nich próbował odejść z miejsca interwencji. Wobec niego użyto siły fizycznej oraz kajdanek na ręce trzymane z tyłu. Na miejsce również wezwano do udzielenia asysty patrol łączony oraz policji. Po przybyciu policji mężczyzna w dalszym ciągu nie chciał się wylegitymować. W efekcie końcowym trzech mężczyzn odmówiło przyjęcia mandatów strażnikom z art 65, 141 kodeksu wykroczeń oraz 43' ust 1 u.o.w.t.p.a. Sprawa znajdzie swój finał w Sądzie Rejonowym w Pszczynie.
Obywatel Ukrainy przebywający nielegalnie w naszym kraju.
26 sierpnia przed godziną 16:00 patrol łączony w składzie funkcjonariusz policji i strażnik miejski interweniowali na ulicy Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach wobec mężczyzny leżącego przed jednym z bloków. Po przebudzeniu okazał się być nim obywatel Ukrainy, gdzie jak się również okazało był to ten sam mężczyzna wobec którego w dniu 4 sierpnia strażnicy interweniowali na ulicy Legionów przy stacji Shell gdzie przebywał on we wraku pojazdu . Mężczyzna ten miał wtedy ważną wizę do 9.08.2017 roku. Mężczyzna przebywa aktualnie w naszym kraju nielegalnie. Z uwagi, że był pod wpływem alkoholu został przewieziony do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej, gdzie pozostał do dyspozycji Straży Granicznej. Mężczyzna po wytrzeźwieniu zostanie deportowany z kraju.
43 Dni Czechowic-Dziedzic. Utrudnienia w ruchu.
W weekend 26 i 27 sierpnia, w związku z 43. Dniami Czechowic-Dziedzic, nastąpi zmiana organizacji ruchu w rejonie MOSiR-u i ulicy Legionów - od skrzyżowania z ul. Kopernika i Łukasiewicza do Ronda AK i NSZ.

Zmiany będą obowiązywać od wczesnych godzin rannych w sobotę do nocy z niedzieli na poniedziałek.

Ruch pojazdów na tym odcinku (od skrzyżowania z ul. Kopernika i Łukasiewicza do ronda - 700 m) odbywać się będzie wyłącznie jednokierunkowo - od ronda, ulicą Legionów, wyłącznie w kierunku Bielska-Białej. Dopuszczone do ruchu na tym odcinku będą jednak tylko pojazdy do 3,5 t.

Pojazdy o masie przekraczającej 3,5 t (z wyjątkiem autobusów komunikacji miejskiej i samochodów dojeżdżających do posesji przy ul. Legionów na zamkniętym odcinku) jadące w kierunku Czechowic Południowych i Bielska-Białej kierowane będą na objazd ulicami Niepodległości, Barlickiego, Prusa i Łukasiewicza.

Wszystkie ulice wlotowe do ul. Legionów i wjazdy na tym jednokierunkowym odcinku będą miały nakaz skrętu w kierunku skrzyżowania (Czechowic Południowych i Bielska-Białej).

Dojazd do Czechowic Południowych i Bielska-Białej ulicami Niepodległości i Legionów do skrzyżowania z ul. Kopernika i Łukasiewicza i dalej ul. Legionów (pojazdy do 3,5 t) będzie utrudniony i może wydłużyć się w czasie. Mogą pojawiać się na tym odcinku korki, dlatego prosimy o wybranie w tych dniach alternatywnych tras przejazdu.

Apelujemy zatem do wszystkich, którzy nie będą dojeżdżać na Dni Czechowic-Dziedzic, aby wybrali inną trasę podróży do Czechowic Południowych i Bielska-Białej niż jednokierunkowym odcinkiem przy MOSiR-ze.


W kierunku Czechowic Południowych i Bielska-Białej będzie można z centrum Czechowic-Dziedzic (zamiast ulicą Legionów obok MOSiR-u) jechać:

ulicami Niepodległości, Barlickiego, Prusa i Łukasiewicza do skrzyżowania z ul. Legionów. i dalej ul. Legionów (wszystkie pojazdy) - tą trasą podróż wydłuży się o 520 m,
ulicami Niepodległości, Mazańcowicką (Ligocką, DK-1), Kopernika do skrzyżowania z ul. Legionów i dalej ul. Legionów (wszystkie pojazdy, wg obowiązujących ograniczeń na ul. Mazańcowickiej od skrzyżowania z ul. Ligocką do skrzyżowania z ul. hr. Kotulińskiego - z wyjątkiem pojazdów z ładunkami niebezpiecznymi) - tą trasą podróż wydłuży się o 1,98 km (ulicami Mazańcowicką i Kopernika) lub o 2,88 km (ulicami Mazańcowicką, Ligocką, DK-1, Kopernika)
Wyłączony z ruchu zostanie całkowicie pas ruchu od skrzyżowania z ul. Kopernika i Łukasiewicza (od wysokości wlotu ul. Łukowej do ul. Legionów) w kierunku ronda i centrum. Na tym pasie zorganizowany będzie parking na Dni Czechowic-Dziedzic - wjazd na parking odbywać się będzie tylko od kierunku ronda, a wyjazd tylko w kierunku skrzyżowania z ul. Kopernika i Łukasiewicza oraz ul. Łukowej (którą będzie można dojechać z ul. Legionów do ul. Łukasiewicza i w kierunku centrum). Ulica Łukowa będzie ulicą jednokierunkową - ruch będzie możliwy tylko w kierunku od ul. Legionów do ul. Łukasiewicza.

Ruch pojazdów odbywać będzie się z kierunku od Bielska-Białej i Czechowic Południowych (ul. Legionów) i od DK-1 (ul. Kopernika) w kierunku do centrum Czechowic-Dziedzic wyłącznie ulicami Łukasiewicza i Prusa (od świateł na skrzyżowaniu ul. Legionów z ul. Kopernika i Łukasiewicza do wlotów w ul. Barlickiego i Niepodległości).

Na parkingu uprasza się o parkowanie pojazdów systemem ukośnym i o nie parkowanie przy wjazdach na posesje. Na ulicy Łukowej (od ul. Legionów do ul. Łukasiewicza) będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się i postoju.

Ruch autobusów PKM odbywać się będzie z Bielska-Białej w kierunku centrum objazdem ulicami Łukasiewicza i Prusa - wyłączony będzie przystanek Legionów/Niepodległości/MOSiR w kierunku centrum. Ruch autobusów z centrum w kierunku Czechowic Południowych i Bielska-Białej pozostanie bez zmian.

Za utrudnienia przepraszamy.

Żródło: IZD UM Cz-Dz
Dokarmianie dzikich kotów.
Początkiem zeszłego tygodnia strażnik z eco patrolu udał się na ulicę Słowackiego w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie według zgłoszenia na jednym z osiedli ma mieć miejsce dokarmianie dzikich kotów przez nieznaną kobietę, która przychodzi i rzuca im jedzenie. W tej sprawie wpłynęło również pismo do straży od administracji budynku, która boryka się z tym problemem od dłuższego czasu. Mieszkańcy prosili kobietę aby nie dokarmiała tych zwierząt bo przez ten incydent nagromadziło się ich około 20 kotów i mieszkańcy później muszą sprzątać resztki jedzenia. Strażnikowi w piątek udało się ustalić kobietę, która dokarmiała zwierzęta. Początkowo pod adresem strażnik przeprowadził rozmowę z kobietą, która nie przyznawała się do tego aby karmiła jakieś zwierzęta. Kobieta poprosiła również, że chciała by się spotkać ze zgłaszającymi. Doszło do konfrontacji miedzy stronami i jak się okazało, że pod jednym dachem mieszkają dwie starsze kobiety podobne do siebie i ta druga przyznała się, że to ona karmiła lecz robiła to tylko z dobroci dla tych zwierząt. W wyniku całej sytuacji kobieta oświadczyła, że nie będzie tego już więcej robić bo nie zdawała sobie sprawy, żę może przy stworzyć problemy mieszkańcom.
Straż miejska informuje, że takowe dokarmianie kotów czyli rzucanie im jedzenia na trawnik jest traktowane jako zanieczyszczenie miejsca ogólnodostępnego i podlegać może postępowaniu mandatowemu z art 145 kodeksu wykroczeń.
Spalanie odpadów w piecu.
W ubiegłym tygodniu strażnicy z eco patrolu udali się na ulicę Traugutta, gdzie mieszkańcy zgłaszali że w jednym z domów mogą być spalane odpady w piecu centralnego ogrzewania a przyczynić do tego miał się uciążliwy nieprzyjemny zapach a także spore zadymienie. Strażnicy udali się celem dokonania kontroli dwóch posesji, gdzie w jeden z nich stwierdzono spalanie materiałów niedozwolonych ( plastiku oraz płyt meblowych). Sprawcę ukarano mandatem oraz stosownie pouczono. Również w tym tygodniu ten sam patrol udał się na ulicę Cienistą, gdzie mieszkaniec zgłosił nieprzyjemny zapach i możliwe, że ktoś może spalać jakieś odpady. Patrol udał się na wskazaną ulicę i przeprowadził kontrolę pieca w którym również stwierdzono spalanie materiałów niedozwolonych jak również w pojemniku na popiół strażnik stwierdził spore ilości odpadów niedopalonych. Sprawca również został stosownie pouczony. Zakazano dalszego spalania.

Informujemy również, ze od 1 września 2017 roku obowiązywać będzie Uchwała antysmogowa i będzie zakaz palenia mułem i flotem oraz mokrym drewnem o wilgotności powyżej 20 pro.


----> Uchwała antysmogowa <----
Parkowanie na tymczasowych przystankach autobusowych.
Straż miejska codziennie otrzymuje zgłoszenia od mieszkańców że w związku z przebudową - remontem nowego przystanku autobusowego przy ulicy Niepodległości z Kolejową w Czechowicach-Dziedzicach i wyznaczeniem tymczasowych przystanków autobusowych przez PKM kierujący pojazdami nie zwracają uwagi na postawione nowe znaki informujące o przystanku oraz wymalowanych liniach przystankowych P-17 i parkują na tych przystankach co utrudnia wsiadanie oraz wysiadanie pasażerom jak i również przy stwarza to problemy kierowcą autobusów. Strażnicy na chwile obecną wystawiają pouczenia lecz niewykluczone, że również nakładane będą mandaty. Dlatego poniżej zamieszczamy ogłoszenie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej dotyczące zlokalizowania tymczasowych przystanków autobusowych.

Ogłoszenie

W związku z przebudową placu autobusowego w Czechowicach-Dziedzicach od 7 sierpnia 2017 roku zostaje wprowadzona czasowa organizacja ruchu, przystanki zostaną tymczasowo przeniesione na ulicę Towarową i Niepodległości.

Lokalizacja przystanków na czas przebudowy placu autobusowego:

- Ulica Towarowa w stronę ul. Niepodległości – kierunek Świerkowice, Czechowice-Dziedzice Górne, linie nr 2, 3, 4 i linia nr 50 kierunek Bielsko-Biała.

- Ulica Towarowa w stronę wiaduktu – kierunek Silesia linie nr 1s, 1, 2, 3, 5, VII, 9, linia nr 50 i linia nr 8 kierunek Miliardowice.

- Ulica Niepodległości w stronę ronda Solidarności – kierunek Kontakt, Burzej, Bronów, Tesco, Bielsko-Biała – linie nr 1s, 1, 5 i VII.

- Ulica Niepodległości w stronę ul. Kolejowej - kierunek Zabrzeg, Miliardowice, Bronów, linie 1s, 1, 6 i nr 8 w kierunku Silesii.
Kolejna kolizja na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza z Sobieskiego.
W Sobotę w godzinach rannych strażnicy miejscy jadąc ulicą Sobieskiego natknęli się na kolizję drogową z udziałem dwóch pojazdów marki Renault oraz Peugot 207. Sprawca kolizji był kierujący pojazdem peugot, który przyznał się, że jadąc ulicą Sobieskiego od starej gminy nie zauważył znaku STOP i nie ustąpił pierwszeństwa kierującemu samochodem Renault i uderzył w jego bok. Strażnicy na miejscu zabezpieczyli miejsce kolizji, Pojazdy zostały usunięte z drogi. Po pewnej chwili wezwano pogotowie ratunkowe do poszkodowanego, któremu zaczęła pokazywać się opuchlizna pod okiem. Na miejsce przybył również wydział ruchu drogowego policji z Bielska-Białej celem prowadzenia dalszych czynności.
Torba na środku chodnika.
W piątek około godziny 13 patrolujący strażnicy miejscy ulicę Studencką w rejonie szkoły podstawowej nr 4 zauważyli na środku chodnika niebieską torbę na laptopa. Funkcjonariusze postanowili z należytą ostrożnością przyjrzeć się znalezisku rozpinając zamek. W środku znajdowały się portfele z wszystkimi dokumentami typu dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu oraz inne ważne dokumenty. W środku również znajdowały się pieniądze. Strażnicy udali się do właściciela, którego ustalili po znalezionym w środku dokumencie. Powiadomiono również komisariat policji w Czechowicach-Dziedzicach o znalezieniu takowej torby z uwagi gdyby zgłaszający przyszedł zgłosić fakt zgubienia. W miejscu zamieszkania nie zastano właściciela lecz żonę, której przekazano własność męża wraz z całą zawartością w obecności sąsiadki
Strona 3 z 70 < 1 2 3 4 5 6 > >>
   Zegar
   Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
   Twój adres IP
54.224.197.251