Nawigacja
Strona Główna
Charakterystyka Straży
Zagrożenia Szczególne
Poradnik Mieszkańca
Podstawy Prawne
Podział na Rejony
Ważne Linki
Galeria
Kontakt
O nas
Kadra SM
Ważne Telefony
Eco-Patrol
---------------
Monitoring jakości powietrza
---------------
RODO
Babcia zgubiła wnuczkę podczas zakupów.
W dniu 5 września tuz po godzinie 16 dyżurny straży miejskiej otrzymał telefoniczne zgłoszenie od pracowników jednej z aptek na ulicy Słowackiego w Czechowicach-Dziedzicach dotyczące małej dziewczynki, która zgubiła babcię. Do czasu przybycia patrolu pracownik apteki zaopiekował się dziewczynką. Gdy na miejscu zjawił się patrol okazało się, że była to 5 letnia dziewczynka, która wyszła z babcią na zakupy i oddaliła się od babci. Babcia jak się później dowiedzieli strażnicy była w jednym ze sklepów z telefonami komórkowymi i gdy się obróciła na chwilę to wnuczki już nie było. Strażnicy przewieźli zagubioną dziewczynkę na plac Jana Pawła II celem odnalezienia babci. Po chwili została przewieziona do miejsca zamieszkania babci gdzie została przekazana matce. Na miejscu była również babcia, która miała zamiar iść zgłosić zagubienie wnuczki. Strażnicy stosownie poinformowali matkę oraz babcię o konsekwencjach. Na szczęście nic dziewczynce się nie stało dzięki szybkiej reakcji pracowników apteki.
Wyrzucił niedopałek papierosa w obecności strażników podczas interwencji. Sprawa trafi do Sądu.
W dniu 31 sierpnia tuż przed godziną 0:00 funkcjonariusze straży miejskiej zauważyli podczas patrolu na płycie targowiska miejskiego dwie osoby- kobietę i mężczyznę obok których stały otwarte dwa piwa. Strażnicy podjęli interwencję. Podczas rozmowy mężczyzna oznajmił, że to są jego piwa i spożywa sobie z dwóch butelek. Został wylegitymowany przez strażników. Mężczyzna zachowywał się niekulturalnie w stosunku do funkcjonariuszy. Za wykroczenie z art 43' ust 2 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi został nałożony na niego mandat karny w wysokości 100 złotych, którego sprawca odmówił przyjęcia. W trakcie gdy funkcjonariusz legitymował sprawcę ten wyrzucił przed siebie na ziemię niedopałek papierosa zanieczyszczając miejsce publiczne czym popełnił kolejne wykroczenie z art 145 kodeksu wykroczeń a także w dalszym ciągu spożywał alkohol. Po chwili mężczyzna przyznał, że jednak przymnie mandat. Z uwagi na zachowanie sprawcy strażnik sporządził dokumentację służbową celem skierowania wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Pszczynie.
Zakłócał spokój i porządek publiczny. Groził, że popełni samobójstwo.
W ubiegłym tygodniu patrol straży miejskiej udał się na ulicę Klasztorną w Czechowicach-Dziedzicach po godzinie 20:10, gdzie według osoby zgłaszającej ma mieć miejsce zakłócenie spokoju i porządku publicznego przez 30 letniego mężczyznę. Sprawca miał wykrzykiwać słowa wulgarne oraz zaczepiać przechodniów. Na miejscu zgłaszający wskazał mężczyznę. Mężczyzna nie posiadał przy sobie dokumentu tożsamości. Dziwnie się zachowywał oraz groził patrolowi, że popełni samobójstwo. Na miejsce zostało wezwane pogotowie ratunkowe. Po przebadaniu załoga pogotowia wydała decyzję o umieszczeniu mężczyzny w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej z uwagi na dużą zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. I tak patrol uczyni z uwagi na zagrożenie dla życia i zdrowia mężczyzny został przewieziony do izby wytrzeźwień, gdzie wydmuchał prawie 2 promile alkoholu.
Bezpieczny powròt do szkoły, przedszkola.
Początek roku szkolnego zarówno dla rodziców, jak dzieci oznacza zmiany, którym często towarzyszą obawy przed zadaniami wynikającymi z nowej organizacji dnia. Przy tym nie zapominajmy o bezpieczeństwie naszych dzieci.

Powrót do rzeczywistości szkolnej może być trudny dla naszego dziecka. Zadaniem rodzica jest przygotowanie swojej pociechy do roli ucznia. Należy z nim rozmawiać jak wygląda nauka w szkole, o lekcjach, zabawach na przerwach oraz o rówieśnikach. Dzieci potrafią w krótkim czasie przyswoić się do nowego planu dnia.

Oprócz aspektów psychologicznych, należy także uświadomić nasze dziecko o zasadach bezpiecznej drogi do szkoły, zwłaszcza postarać się wdrożyć mu podstawowe zasady związane z ruchem drogowym.

Zadaniem rodzica jest pokazanie, wyznaczenie, a następnie przemierzenie wraz z dzieckiem (najlepiej kilkakrotnie) trasy prowadzącej do szkoły. W czasie drogi należy wskazać dziecku podstawowe zasady związane z ruchem drogowym. Należy zadbać o to, aby nasze dziecko jak najlepiej zapamiętało przebieg trasy szkoła – dom.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym (art. 43 ust. 1) należy pamiętać, że dziecko które nie ukończyło 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat.Nie dotyczy to strefy zamieszkania oraz drogi wyznaczanej wyłącznie dla pieszych.

Przepis ten oznacza, że jeżeli nasze dziecko nie ma jeszcze ukończonych 7 lat nie może samo przemierzyć drogi do i ze szkoły, poza wspomnianymi wyjątkami.

Pamiętajmy jednak, że jeżeli nie jesteśmy pewni czy nasze dziecko jest już gotowe do samodzielnego przemierzenia trasy do i ze szkoły, należy towarzyszyć mu, aż do momentu kiedy będziemy przekonani, że świetnie sobie poradzi.

Mówiąc o podstawowych zasadach ruchu drogowego powinniśmy przede wszystkich odnieść się do prawnej definicji drogi. Zgodnie z ww. ustawą ─ droga to wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.

Ucząc dziecko zasad ruchu drogowego powinniśmy zaznaczyć mu konieczność pamiętania o zachowaniu odległości od skraju jezdni oraz dawać przykład przechodząc przez jezdnię tylko w miejscach wyznaczonych. Ruch uliczny powinien u naszego dziecka wzbudzać respekt i tym samym zmuszać go do zachowywania bezpiecznych zasad.  

Należy zaznaczyć, że do ww. przepisu ustawy Prawo o ruchu drogowym (art. 43 ust. 1), został dostosowany art. 84 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń. Przewiduje on, że ten kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7, dopuszcza do przebywania małoletniego na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego, podlega karze grzywny albo karze nagany. Kara grzywny – zgodnie z art. 24 ust. 1 kodeksu wykroczeń – może w tym przypadku wynosić maksymalnie 5000 zł.

Zakres podmiotowy przepisu, czyli osób „mających obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7” nie ogranicza się jedynie do rodziców lub opiekunów dziecka. Obejmuje on każdą osobę, której dziecko zostało powierzone. Do osób tych można zaliczyć nauczyciela przedszkola czy szkoły, do której nasze dziecko uczęszcza.

Oznacza to, że szkoła lub przedszkole ma obowiązek zapewnić dziecku poniżej 7 roku życia, opiekę i nie pozwolić na opuszczenie terenu szkoły czy przedszkola, do momentu przybycia osoby uprawnionej do jego odbioru. Szczegółowe zasady odbioru dzieci ze szkoły/przedszkola powinien określać status, regulamin placówki.
W przypadku, gdy nasze dziecko ma zamiar dojeżdżać do szkoły rowerem, należy pamiętać, że może samodzielnie jeździć rowerem po drogach pod warunkiem, że ma ukończone 10 lat i  posiada kartę rowerową. Zgodnie z przepisami Prawo o ruchu drogowym dziecko do 10 lat może poruszać się na rowerze pod opieką innej osoby, tylko i wyłącznie po chodnikach lub drogach dla pieszych. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Dziecko, które nie ukończyło 7 lat, może być przewożone na rowerze, pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.

Ważne jest także, zadbanie o elementy odblaskowe np. na plecaku naszego dziecka. Wymagają tego obecne przepisy prawne, które stanowią, że pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. W związku z powyższym warto przypomnieć zarówno dzieciom, jak i młodzieży o występującym w przypadku poruszania się poza obszarem zabudowanym obowiązku noszenia odblasków, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, kiedy widoczność na drodze jest znacznie ograniczona i kiedy wcześnie zapada zmierzch.

Jeżeli mamy zamiar odwozić nasze dziecko samochodem do szkoły/ przedszkola, także musimy znać obowiązujące przepisy. Zgodnie z kodeksem drogowym na przednim siedzeniu w foteliku powinny jeździć dzieci do 150 cm wzrostu, a na tylnym siedzeniu mogą podróżować dzieci bez fotelika mające przynajmniej 135 cm wzrostu. Na tylnym siedzeniu dopuszczalne jest przewożenie dziecka bez fotelika, kiedy ze względu na masę i wzrost dziecka nie jest możliwe zapewnienie fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego.

Fotelik samochodowy powinien być dostosowany do wagi i wzrostu dziecka. Obowiązek przewożenia w foteliku lub innym urządzeniu nie obejmuje dzieci z zaświadczeniem lekarskim o przeciwwskazaniu do jego stosowania.

W przypadkach, gdy samochodem jedzie troje dzieci, dwoje ma nakaz podróżowania w fotelikach na tylnym siedzeniu, a dziecko, które ma co najmniej 3 lata, może zajmować obok nich miejsce bez fotelika, ale w zapiętych pasach bezpieczeństwa.

Bezwzględnie zakazane będzie przewożenie dziecka poniżej 3 lat w pojeździe niewyposażonym w pasy bezpieczeństwa i urządzenia przytrzymujące dzieci.

Zadbajmy o to, aby nasze dziecko zawsze bezpiecznie docierało i wracało ze szkoły!

Dlatego wraz z początkiem roku szkolego wzrasta natężenie ruchu drogowego, zwłaszcza w pobliżu szkół. Ze względu na szereg niebezpieczeństw zagrażających najmłodszym, jak co roku straznicy miejscy działając w ramach akcji "Bezpieczna droga do szkoły" będą podejmować działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze - szczególnie w rejonie szkół, przedszkoli i miejsc, gdzie grupują się dzieci.<

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (J.t.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1260).Żródło. Asystentbhp.pl

29 sierpnia Dzień Strażnika Miejskiego.
Dziś strażnicy miejscy obchodzą swoje święto, które zostało ustanowione w rocznicę uchwalenia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. określającej zasady działania straży gminnej. Ten ważny dzień jest świętem wszystkich pracowników straży gminnych oraz miejskich. Z tejże okazji Komendant Straży Miejskiej Mirosław Janko z okazji Dnia Strażnika Miejskiego składa całej strażniczej braci, życzenia zawodowego spełnienia, radości w pełnieniu zaszczytnej misji stróża prawa oraz osobistej satysfakcji z wykonywanej pracy.

Dzieci bawiły się zapałkami na Parku Północ.
W dniu 23 sierpnia około godziny 11 patrol straży miejskiej patrolując ulicę Polną przylegającą do Parku Północ zauważyli na trawniku leżące dwie hulajnogi dziecięce lecz w ich obrębie nikogo nie zlokalizowano. Gdy strażnicy podeszli bliżej wyczuli specyficzny zapach palącej się siarki z zapałek. Wokół znajdowały się krzaki. Okazało się że w środku nich znajduje się dwóch młodych chłopaków 11-sto i 7 latek, którzy znaleźli sobie zabawę odpalając zapałki w środku suchych, wysuszonych przez upały krzakach. Nieletni chłopcy nawet się nie spodziewali i nie zauważyli patrolu gdyż byli tak zajęci odpalaniem zapałek, które jak oznajmili zakupili w jednym ze sklepów. Z chłopcami strażnicy przeprowadzi rozmowy o konsekwencjach i skutkach do jakich mogło dojść gdyby zapaliła się suchą trawa wokół oraz gałęzie. Chłopcy wyrazili skruchę lecz nie obeszło się bez przewiezienia ich do miejsca zamieszkania i przeprowadzenia z rodzicami rozmów wychowawczych a w jednym przypadku babcią chłopca.
Spalał kable w kominku domowym. Został ukarany mandatem.
W dniu 22 sierpnia po godzinie 15 patrol straży miejskiej a dokładnie eco patrol udał się na ulicę Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach do jednej z posesji gdzie istnieje podejrzenie o możliwości spalania odpadów w piecu centralnego ogrzewania. Pod wskazanym do kontroli budynku strażnicy zastali właściciela. Z komina kontrolowanego budynku unosił się czarny dym i gryzący nieprzyjemny zapach. Strażnicy stwierdzili w kominku domowym, który był rozpalony kawałki drewna a także spore ilości kabli w otulinie. Koło kominka również przygotowane były kolejne wiązki kabli, które miały być spalone a następnie sprzedane na złom. W wiaderku z popiołem znajdowały się spore ilości spalonego plastiku. Sprawcę spalania odpadów ukarano mandatem karnym z art 191 Ustawy o odpadach oraz zakazano dalszego ich spalania. Już zapowiedziano kolejną kontrolę w nieoznaczonym czasie.
Pożar hotelu dla psów na ulicy Lipowskiej. poszukiwany BULDOG FRANCUSKI.
W dniu dzisiejszym tj. 24.08.2018 roku na ulicy Lipowskiej w Czechowicach-Dziedzicach doszło w godzinach porannych do pożaru hotelu dla psów. Na miejsce został wysłany eco patrol straży miejskiej, gdzie otrzymano zgłoszenie o rannych psach, które zostały poparzone wskutek pożaru. Na miejscu strażnicy zastali już 10 zastępów straży pożarnej biorących już udział w akcji gaśniczej. Eco patrol w rozpytaniu z okolicznymi mieszkańcami ustalił, że w wyniku pożaru został poparzony jeden pies i uciekł w kierunku drogi Dk-1. Patrol udał się w rejon wskazany przez mieszkańców i zlokalizował przy pętli autobusowej psa rasy mieszanej który miał poparzoną sierść, pysk oraz łapy a także miał problemy z jedną łapą. Zaopiekowali się nim sąsiedzi. Pies szukał schronienia i gdy tylko zobaczył radiowóz i strażnik otworzył drzwi ten schował się pod przednie siedzenie od kierowcy i nie chciał go opuścić. Strażnicy pozostawili zwierzaka w samochodzie aby czuł się bezpiecznie. Na miejsce wezwano schronisko Reksio celem zabrania i leczenie pieska. Po chwili zjawił się kolejny mieszkaniec mówiąc, że na swojej posesji trzyma psa który uciekł z hotelu dla psów. Był to owczarek niemiecki, który nie ucierpiał w pożarze. Obydwa pieski zostały zabrane do schroniska. Strażnik przeprowadził rozmowę z właścicielką schroniska, która oświadczyła że było 8 psów. Z naszych ustaleń ustalono, że 5 psów wraz z tymi co zabrało schronisko ocalało, dwa spłonęły a jeden jest poszukiwany. To buldog francuski, który był widziany jak ucieka w kierunku ulicy Cienistej lecz nie chciał się dać złapać. Piesek podobno lubi gryść. Dlatego jeśli ktoś go widział bądź złapał prosimy o kontakt ze strażą miejską w Czechowicach-Dziedzicach pod nr. tel. 986 lub 32 215 54 921.
44 Dni Czechowic - Dziedzic utrudnienia w ruchu.
W weekend 25 i 26 sierpnia, w związku z 44. Dniami Czechowic-Dziedzic, nastąpi zmiana organizacji ruchu w rejonie MOSiR-u i ulicy Legionów - od skrzyżowania z ul. Kopernika i Łukasiewicza do Ronda AK i NSZ.

Zmiany będą obowiązywać od wczesnych godzin rannych w sobotę do nocy z niedzieli na poniedziałek.

Ruch pojazdów na tym odcinku (od skrzyżowania z ul. Kopernika i Łukasiewicza do ronda - 700 m) odbywać się będzie wyłącznie jednokierunkowo - od ronda, ulicą Legionów, wyłącznie w kierunku Bielska-Białej. Dopuszczone do ruchu na tym odcinku będą jednak tylko pojazdy do 3,5 t.

Pojazdy o masie przekraczającej 3,5 t (z wyjątkiem autobusów komunikacji miejskiej i samochodów dojeżdżających do posesji przy ul. Legionów na zamkniętym odcinku) jadące w kierunku Czechowic Południowych i Bielska-Białej kierowane będą na objazd ulicami Niepodległości, Barlickiego, Prusa i Łukasiewicza.

Wszystkie ulice wlotowe do ul. Legionów i wjazdy na tym jednokierunkowym odcinku będą miały nakaz skrętu w kierunku skrzyżowania (Czechowic Południowych i Bielska-Białej).

Dojazd do Czechowic Południowych i Bielska-Białej ulicami Niepodległości i Legionów do skrzyżowania z ul. Kopernika i Łukasiewicza i dalej ul. Legionów (pojazdy do 3,5 t) będzie utrudniony i może wydłużyć się w czasie. Mogą pojawiać się na tym odcinku korki, dlatego prosimy o wybranie w tych dniach alternatywnych tras przejazdu.

Apelujemy zatem do wszystkich, którzy nie będą dojeżdżać na Dni Czechowic-Dziedzic, aby wybrali inną trasę podróży do Czechowic Południowych i Bielska-Białej niż jednokierunkowym odcinkiem przy MOSiR-ze.


W kierunku Czechowic Południowych i Bielska-Białej będzie można z centrum Czechowic-Dziedzic (zamiast ulicą Legionów obok MOSiR-u) jechać:

ulicami Niepodległości, Barlickiego, Prusa i Łukasiewicza do skrzyżowania z ul. Legionów. i dalej ul. Legionów (wszystkie pojazdy) - tą trasą podróż wydłuży się o 520 m,
ulicami Niepodległości, Mazańcowicką (Ligocką, DK-1), Kopernika do skrzyżowania z ul. Legionów i dalej ul. Legionów (wszystkie pojazdy, wg obowiązujących ograniczeń na ul. Mazańcowickiej od skrzyżowania z ul. Ligocką do skrzyżowania z ul. hr. Kotulińskiego - z wyjątkiem pojazdów z ładunkami niebezpiecznymi) - tą trasą podróż wydłuży się o 1,98 km (ulicami Mazańcowicką i Kopernika) lub o 2,88 km (ulicami Mazańcowicką, Ligocką, DK-1, Kopernika)
Wyłączony z ruchu zostanie całkowicie pas ruchu od skrzyżowania z ul. Kopernika i Łukasiewicza (od wysokości wlotu ul. Łukowej do ul. Legionów) w kierunku ronda i centrum. Na tym pasie zorganizowany będzie parking na Dni Czechowic-Dziedzic - wjazd na parking odbywać się będzie tylko od kierunku ronda, a wyjazd tylko w kierunku skrzyżowania z ul. Kopernika i Łukasiewicza oraz ul. Łukowej (którą będzie można dojechać z ul. Legionów do ul. Łukasiewicza i w kierunku centrum). Ulica Łukowa będzie ulicą jednokierunkową - ruch będzie możliwy tylko w kierunku od ul. Legionów do ul. Łukasiewicza.

Ruch pojazdów odbywać będzie się z kierunku od Bielska-Białej i Czechowic Południowych (ul. Legionów) i od DK-1 (ul. Kopernika) w kierunku do centrum Czechowic-Dziedzic wyłącznie ulicami Łukasiewicza i Prusa (od świateł na skrzyżowaniu ul. Legionów z ul. Kopernika i Łukasiewicza do wlotów w ul. Barlickiego i Niepodległości).

Na parkingu uprasza się o parkowanie pojazdów systemem ukośnym i o nie parkowanie przy wjazdach na posesje. Na ulicy Łukowej (od ul. Legionów do ul. Łukasiewicza) będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się i postoju.

Ruch autobusów PKM odbywać się będzie z Bielska-Białej w kierunku centrum objazdem ulicami Łukasiewicza i Prusa - wyłączone będą przystanki Legionów/Łukasiewicza/Glincmanka i Legionów/Niepodległości/MOSiR w kierunku centrum. Ruch autobusów z centrum w kierunku Czechowic Południowych i Bielska-Białej pozostanie bez zmian.

Za utrudnienia przepraszamy.

Żródło: UM Cz-Dz
Spożywali alkohol na terenie przedzkola pod okiem kamery.
W dniu 13 sierpnia obserwator monitoringu miejskiego przed godziną 16 zauważył na terenie Przedszkola Publicznego nr 8 przy ulicy Konopnickiej w Czechowicach-Dziedzicach dwóch mężczyzn spożywających alkohol w postaci piwa. Na miejsce został skierowany patrol. W między czasie jeden ze sprawców wypił piwo a następnie wyrzucił butelkę w krzaki zanieczyszczając miejsce przedszkola. Zdarzenie zarejestrował monitoring. Po przybyciu funkcjonariuszy młodzi mężczyźni 25 i 26 latek byli zaskoczeni wizytą strażników. Jeden ze sprawców był spokojny i wykonywał polecenia. Został pouczony i nakazano opuścić teren przedszkola. Natomiast 26 latek był wulgarny, nie stosował się do poleceń próbując odejść z miejsca interwencji przy czym narastała w nim agresja. Strażnicy musieli użyć siły fizycznej oraz kajdanek aby mężczyznę przywrócić do zachowania zgodnego z prawem. Awanturnika ukarano mandatem karnym za popełnione wykroczenia. Za swoje agresywne zachowanie noc spędził na izbie wytrzeźwień aby mógł przemyśleć swoje zachowanie.
Bezdomny spał na ławce. Poprosił strazników o jedzenie.
W nocy z 11/12 sierpnia tuż po godzinie 0:00 strażnicy miejscy patrolujący rejon ulicy Ślepej w Czechowicach-Dziedzicach zauważyli w rejonie placu zabaw dla dzieci śpiącego na ławce mężczyznę przykrytego kocem. Okazał się to 70 letni bezdomny, któremu po przebudzeniu było zimno. W krótkiej rozmowie ze strażnikami oświadczył, że jest bardzo głodny. Strażnicy nie pozostawili 70 latka aby dalszą część nocy spędził pod gołym niebem. Zaopiekowali się mężczyzną zabierając go do siedziby straży miejskiej. W komendzie została zrobiona mu gorąca herbata oraz jeden ze strażników poczęstował bezdomnego swoimi kanapkami. Mężczyzna był trzeźwy. Gdy się zagrzał i zjadł posiłek strażnicy przewieźli bezdomnego do noclegowni znajdującej się na ulicy Łukasiewicza 13 w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie mógł w ciepłym miejscu spędzić noc.
Strona 2 z 85 < 1 2 3 4 5 > >>
   Zegar
   Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
   Twój adres IP
54.224.56.126