Nawigacja
Strona Główna
Charakterystyka Straży
Zagrożenia Szczególne
Poradnik Mieszkańca
Podstawy Prawne
Podział na Rejony
Ważne Linki
Galeria
Kontakt
O nas
Kadra SM
Ważne Telefony
Eco-Patrol
---------------
Monitoring jakości powietrza
---------------
Witamy
Telefon alarmowy Straży Miejskiej Czechowice-Dziedzice 986 telefon bezpłatny oraz 32-215-54-92


INFORMACJE Z PRAC STRAŻY MIEJSKIEJ
Pies zaatakował dziecko na ulicy Górniczej.
W dniu 20 maja o godzinie 11:15 patrol straży miejskiej udał się na ulicę Górniczą w Czechowicach-Dziedzicach do jednego z budynków mieszkalnych, gdzie miała oczekiwać na patrol kobieta, która zgłosiła dyżurnemu SM że jej syn został zaatakowany przez psa sąsiada. Kobieta oświadczyła przybyłemu na miejsce patrolowi fakt, że jej syn bawił się przed budynkiem i został zaatakowany przez psa sąsiadów w wyniku czego dziecko doznało krwiaka. Strażnicy udali się natychmiast do właściciela psa z którym przeprowadzono rozmowę. W wyniku tej rozmowy zobowiązano właściciela o okazanie aktualnych szczepień psa. Również była to rozmowa pouczająca właściciela o konsekwencjach wynikających z art 77 kodeksu wykroczeń tj. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia,podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany a właścicielkę stosownie pouczono o toku dalszego postępowania.
Dla przypomnienia. Pieszy na drodze.
Straż miejska chciała przypomnieć pieszym poruszającym się po drogach, ulicach, chodnikach o ich prawach i obowiązkach. A mianowicie według danych prawie w jednej trzeciej wypadków drogowych biorą udział piesi, przy czym około dziesięć procent takich zdarzeń spowodowana jest właśnie przez niezmotoryzowanego uczestnika ruchu. Dlaczego tak się dzieje? Polacy nie wiedzą, jak powinni zachować się na drodze. Wielu z nich nie zdaje sobie również sprawy z tego, że mogą otrzymać mandat, gdy wybiorą się na przechadzkę.

Droga i strefa zamieszkania

Zgodnie z prawem o ruchu drogowym pieszy musi korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a dopiero w razie ich braku może poruszać się poboczem jezdni. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi. Należy pamiętać, iż pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi, ponadto piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. Te zasady znamy ze szkoły podstawowej.
Pozycja pieszego jest natomiast uprzywilejowana w strefie zamieszkania. Została ona wprowadzona w 1997 roku, ale część kierowców do dziś nie wie, jak należy się tam zachować. W strefie zamieszkania pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i to on ma pierwszeństwo przed pojazdem. Samochody mogą się tam poruszać z prędkością nieprzekraczającą 20 km/h.

Pieszy na pasach


Do największej liczby potrąceń dochodzi u nas na przejściach dla pieszych, a więc tam, gdzie niechroniony uczestnik ruchu powinien czuć się bezpiecznie. Po części jest to wina złej infrastruktury drogowej - słabo widocznych pasów i złego oświetlenia przejścia nocą. Odpowiedzialnością za wypadki trzeba jednak obarczyć również brak znajomości przepisów. Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na przejściu ma zawsze pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszemu trzeba też ustąpić pierwszeństwa poza "zebrą", jeśli chce on dojść do przystanku tramwajowego wyznaczonego pomiędzy pasami ruchu i nieposiadającego wysepki.

Kierowca zbliżający się do przejścia dla pieszych


Kierujący pojazdem zbliżający się do przejścia dla pieszych również ma obowiązek zachowania szczególnej ostrożności, a nadto powinien bezwzględnie ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na pasach. Jednakże, o czym należy pamiętać, pieszy nie może egzekwować pierwszeństwa przez nagłe wtargnięcie na jezdnię przed nadjeżdżający pojazd.

Poza przejściem dla pieszych

Zgodnie z przepisami pieszy może przejść przez jezdnię w miejscu, które nie jest oznakowane pasami, tj. poza przejściem dla pieszych, wtedy gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Nadto takie zachowanie jest dozwolone jedynie pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.Sytuacja zmienia się na obszarze zabudowanym, na drodze dwujezdniowej lub drodze, po której kursują tramwaje po torowisku wyodrębnionym z jezdni. Tam pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany korzystać tylko z przejścia dla pieszych.

Częstą przyczyną wypadków z udziałem pieszych jest lekceważenie zakazów do nich adresowanych. Przede wszystkim przepisy zabraniają pieszym wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również, co jest bardzo istotne na przejściu dla pieszych, nadto zakazane jest wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi.

Pieszy, przechodząc przez jezdnię, nie powinien zwalniać kroku lub zatrzymywać się bez uzasadnionej potrzeby, nie może także przebiegać przez jezdnię. Takie działanie bowiem wiąże się z możliwością spowodowania bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, co stanowi wykroczenie i może zostać ukarane mandatem. Jaka będzie jego wysokość? Zwykle sprawa kończy się na karze w wysokości 50-100 złotych, przy czym ta wyższa kwota grozi za wkraczanie bezpośrednio przed nadjeżdżający samochód poza przejściami dla pieszych, wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność, przechodzenie przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności i poza obszarem zabudowanym, a także wchodzenie na torowisko przy opuszczonych zaporach.

Jeśli jednak pieszy stworzy realne zagrożenie lub spowoduje wypadek, zostanie ukarany grzywną, a ta może sięgać kwoty aż 5000 zł. Sytuacja jest jeszcze gorsza, jeśli pieszy dopuści się wykroczenia w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka. Przepisy przewidują wówczas dodatkowo karę aresztu do 30 dni lub karę ograniczenia wolności.

Zasada zachowania szczególnej ostrożności

Przez szczególną ostrożność, którą powinien zachować pieszy, należy rozumieć „ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie”. Szczególną ostrożność pieszy winien zachować zwłaszcza w trakcie przechodzenia przez jezdnię w miejscu do tego nie wyznaczonym.

Obowiązkowe odblaski dla pieszych

Przypominamy: od 31 sierpnia 2014 r. każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Za brak elementu odblaskowego grozi mandat.

Dotychczasowe zapisy ustawy - prawo o ruchu drogowym nakładały obowiązek noszenia elementów odblaskowych jedynie na osoby poniżej 15 roku życia. Teraz ustawodawca rozszerzył go na wszystkich, niezależnie od wieku, którzy poruszają się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.

W przepisach przewidziano wyjątek: pieszy może poruszać się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym bez elementów odblaskowych, jeżeli znajduje się na drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub na chodniku. Nowy przepis nie ma zastosowania w strefie zamieszkania – tam pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty doczepiane do ubrania, opaski, kamizelki oraz smycze. Ważne jest ich umieszczenie: odblaski zaleca się umieszczać na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej i pleców – wówczas będziemy mieli pewność, że są dobrze widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego.

Warto przypomnieć, że po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 40 metrów. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe, staje się widoczna nawet z odległości 150 metrów. Te dodatkowe metry pozwalają kierowcy wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego
Monitoring miejski pomógł ustalić sprawcę zniszczenia mienia.
Dzięki monitoringowi miejskiemu straży mieskiej udało się zatrzymać sprawcę zniszczenia mienia jakie miało miejsce w dniu 14 maja około godziny 22 w Czechowicach-Dziedzicach na ulicy Słowackiego. Sprawca wybił szybę w drzwiach wejściowych w jednym z punktów handlowych na deptaku za pomocą kostki brukowej. Po udostępnieniu i przejrzeniu nagrania przez policję udało ustalić się wandala. Po dwóch dniach policjanci zapukali do drzwi 22 latka mieszkańca Czechowic, który był zaskoczony wizytą mundurowych. Mężczyzna przyznał się do popełnionego przestępstwa i usłyszał już zarzuty. O jego dalszym losie zadecyduje prokurator.
Pięć osób przewiezionych do O.P.P.A w Piątek.
W piątek 18 maja strażnicy miejscy pięciokrotnie musieli odbyć podróż do Bielska-Białej, celem przetransportowania osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień. Tak też przed godziną 9:00 strażnicy otrzymali zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego mężczyzny, który destabilizował pracę ośrodka zdrowia na ulicy Sienkiewicza w Czechowicach-Dziedzicach. Na miejscu funkcjonariusze zastali śpiącego pod drzwiami wejściowymi do gabinetu mężczyznę. Mężczyzna znany był strażnikom. Miał prawie 3 promile alkoholu. Został przewieziony do izby wytrzeźwień.
Po godzinie 12 na placu autobusowym nietrzeźwa kobieta spożywała alkohol a także zakłócała porządek publiczny. Również z wynikiem prawie 3 promile przewieziona została do O.P.P.A. Również tego samego dnia o godzinien19:00 strażnicy udali sie na dworzec PKP w Czechowicach-Dziedzicach PŁD, gdzie na ławce ma spać nietrzeźwy mężczyzna . Na miejscu strażnicy zastali interweniujacych funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu, miał problemy z poruszaniem się. Po chwili na miejscu zjawiła się partnerka mężczyzny, która oświadczyła że zaopiekuje się partnerem i zaprowadzi go do domu co potwierdziła własnoręcznym podpisem. Po chwili mężczyzna zaczął zachowywać się agresywnie twierdząc że nigdzie nie pójdzie z kobietą i zostanie na dworcu. Z uwagi, że mężczyzna nie chciał skorzystać z możliwości pójścia z partnerką i spędzić nocy w domu. Strażnicy dali mu taka szansę lecz z niej nie skorzystał. Noc spędził na izbie wytrzeźwień.
Zakłócali spokój i porządek publiczny na ulicy Słowackiego.
W dniu 16 maja po godzinie 20 patrol straży miejskiej podjął interwencję na deptaku ulicy Słowackiego w Czechowicach-Dziedzicach wobec dwóch mężczyzn zakłócajacych ład i porządek publiczny poprzez głośne krzyki a także spożywajacych alkohol na jednej z ławek. Mężczyźni byli pod wpływem alkoholu. Jeden z mężczyzn podczas interwencji próbował dokonać samookalczenia się lecz funkcjonariusze udaremnili tą próbę używając środków przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek. Z uwagi, że mężczyźni znajdowali się pod wpływem alkoholu i stważali zagrożenie dla życia i zdrowia swojego a brak mozliwosci pozostawienia pod opieką najbliższych zostali przewiezienie do Ośrdka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielska-Białej celem wytrzeźwienia.
Zakłócali ciszę nocną. Strażnicy sporządzili wniosek do Sądu.
W dniu 11 maja po godzinie 22 patrol straży miejskiej udał się na ulicę Kołłątaja, gdzie w parku miejskim grupa osób ma zakłócać ciszę nocną poprzez głośne krzyki. Na miejscu patrol zastał cztery osoby. Trzy z nich zakłócały ciszę nocną. Mężczyzna i dwie kobiety. Czwarta osoba, mężczyzna był spokojny - próbował uspokajać swoich znajomych. Strażnicy na miejscu stwierdzili jedną z kobiet śpiewającą sobie piosenkę z telefonu komórkowego odtwarzanego od kolegi a druga kobieta nuciła sobie muzykę. Strażnicy poprosili osoby o zachowaniu ciszy nocnej i rozejściu się do miejsc zamieszkania z uwagi na zgłoszenie o zakłóceniu spoczynku nocnego. Prośby patrolu spotkały się z dezaprobatą. Na miejscu wokół ławki na której siedziały osoby stwierdzono puste butelki po piwach oraz rozpoczęte puszki z piwami. Sprawcy wykroczenia nie stosowali się do poleceń funkcjonariuszy, kwestionowali zasadność podjętych przez strażników interwencję, próbowali wszcząć awanturę z patrolem. Jeden z mężczyzn nagrywał przebieg interwencji telefonem komórkowym. Z uwagi na fakt iż osoby nie przyjmowały faktu popełnionego wykroczenia oraz w ich mniemaniu zostały ograniczone ich swobody obywatelskie strażnicy postanowili sporządzić wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Pszczynie. W tym wypadku cała trójka będzie w Sądzie tłumaczyć się z interwencji czy była zasadna czy bezzasadna oraz wykorzystać nagranie z telefonu który nagrywał przebieg interwencji.
Mężczyzna zakłócał przebieg meczu piłkarskiego w Ligocie.
W ubiegłą sobotę na boisku sportowym w Ligocie odbywał się mecz piłki nożnej. Około godziny 17:00 dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłoszenie dotyczące zakłóceniu przebiegu tego meczu przez n/n mężczyznę . Mężczyzna podczas tego meczu miał wymachiwać siekierą. Na miejsce pilnie został skierowany patrol, który na miejscu uzyskał informację od osoby zgłaszającej, że nieznany mężczyzna przed przybyciem patrolu oddalił się. Zgłaszający oświadczył interweniującym strażnikom, że mężczyzna miał w ręce siekierę i wymachiwał nią w stronę boiska. Po rozpytaniu świadków zdarzenia udało ustalić się personalia sprawcy oraz miejsce pobytu. Na miejsce przyjechał również patrol policji. Wspólnie z patrolem policji udano się pod wskazany adres mężczyzny, gdzie pod tym adresem uzyskano informację, że mężczyzna poszedł do sklepu po alkohol. Po krótkiej chwili ujęto 43 letniego mieszkańca Ligoty. Mężczyzna po wylegitymowaniu za swoje zachowanie został przewieziony do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej celem wytrzeźwienia.
Nabór na wolne stanowiska Strażnik Straży Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.
OGŁOSZENIE
KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE STRAŻNIK STRAŻY MIEJSKIEJ
W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH


1. Wymagania niezbędne:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego,
2) ukończenie 21 lat,
3) korzystanie z pełni praw publicznych,
4) posiadanie co najmniej wykształcenia średniego lub średniego branżowego,
5) nienaganna opinia,
6) sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
7) niekaralność,
8) uregulowany stosunek do służby wojskowej.

2. Wymagania dodatkowe:
1) ukończone szkolenie podstawowe dla strażników gminnych (miejskich)
2) prawo jazdy kat. B

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: zgodnie z Ustawą o strażach gminnych, tj.:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3) kontrola publicznego transportu zbiorowego - w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 z późn. zm.),
4) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
5) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
6) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
7) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
8) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
9) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
10) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

4. Uprawnienia i szczególne obowiązki na zajmowanym stanowisku:

1) przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych,
2) poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej,
3) podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W kwietniu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej       w Czechowicach-Dziedzicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz       zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił więcej niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:
1) napisany własnoręcznie list motywacyjny,
2) życiorys – curriculum vitae opatrzony własnoręcznym podpisem,
3) podpisany własnoręcznie oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej o zatrudnienie
(zgodnie z załączonym wzorem),
4) kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu,
5) kopie dyplomów - świadectw potwierdzających wykształcenie,
6) kopie zaświadczeń - dyplomów o ukończonych kursach, szkoleniach,
7) kserokopie książeczki wojskowej,
8) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
9) oświadczenia kandydata:
Ø o nieposzlakowanej opinii,
Ø o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym oraz na stanowisku strażnika miejskiego,
Ø o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź o profilu prowadzenia takiej działalności,
Ø o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
10) kopie referencji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne składa się w zaklejonych i opisanych kopertach: „Nabór na stanowisko strażnika Straży Miejskiej" w Komendzie Straży Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Niepodległości 35 lub przesyła drogą pocztową na adres: Straż Miejska w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Niepodległości 35, 43-502 Czechowice-Dziedzice, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko strażnika Straży Miejskiej".
Dokumenty należy składać do dnia 28.05.2018 r. (w przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień dotarcia do Komendy - data nadania nie ma znaczenia).
Aplikacje, które wpłyną do Komendy po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Niepodległości 35.
Dodatkowych informacji o naborze udziela Pani Katarzyna Piekarz, tel. 32 215 54 92.

Czechowice-Dziedzice, dnia 10.05.2018 r.

----> OGŁOSZENIE O NABORZE <----


----> OPIS STANOWISKA PRACY <----

 • Biuletyn Informacji publicznej Straży Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
 • Kto może kierować ruchem na drodze ?
  Podczas poruszania się po drogach w miejscach zdarzeń drogowych, remontów i wielu innych sytuacjach możemy napotkać osoby kierujące ruchem. Kiedy powinniśmy stosować się do wydawanych przez nich sygnałów i właściwie kto tym ruchem może kierować?

  Straż miejska przypomina wszystkim uczestnikom ruchu, że nie tylko policjanci są uprawnieni do dawania poleceń i sygnałów na drodze. W Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym, zostały wskazane osoby upoważnione do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym. Na podstawie art. 6 ust. 1 w/w Ustawy polecenia lub sygnały może dawać uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze:

  1.policjant;
  2.żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego, zabezpieczający przemarsz lub przejazd kolumny wojskowej albo w razie akcji związanej z ratowaniem życia lub mienia;
  3.funkcjonariusz Straży Granicznej;
  4.inspektor Inspekcji Transportu Drogowego;
  5.umundurowany inspektor kontroli skarbowej lub funkcjonariusz celny;
  6.strażnik gminny (miejski);
  7.pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym;
  8.osoba działająca w imieniu zarządcy drogi lub osoba wykonująca roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi;
  9.osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu;
  10.kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci;
  11.strażnik leśny lub funkcjonariusz Straży Parku - na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego;
  12.strażak Państwowej Straży Pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
  13.członek ochotniczej straży pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej.

  Polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem są wiążące dla WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO, tak więc zarówno dla kierujących, jak i pieszych, rowerzystów, motorowerzystów itd. Niezastosowanie się do nich jest wykroczeniem określonym w art. 92 § 1 Kodeksu wykroczeń: "Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany".

  91 letnia kobieta zamykana w domu przez syna.
  W dniu 6 maja dyżurny straży miejskiej odebrał zgłoszenie po godzinie 15 dotyczące wołania o pomoc kobiety z jednego z budynków na ulicy Dożynkowej w Czechowicach-Dziedzicach. Na miejscu strażnicy ustalili skąd dochodzą krzyki, gdyż osoba zgłaszająca nie określiła numeru posesji. Następnie strażnicy udali sie do budynku, gdzie na klatce schodowej słychać było głos 91 letniej kobiety. Kobieta wołała "wypuście mnie, zamykają mnie". Po chwili zjawił się mężczyzna, który oświadczył, że jest synem. Strażnicy przeprowadzili z nim rozmowę w której stwierdził, że jego matka jest stara i chora. Mężczyźnie nakazano otworzyć drzwi, gdyż strażnicy chcieli sprawdzić czy kobiecie nic złego się nie dzieje. Syn otworzył, drzwi zza których wyszła roztrzęsiona kobieta, która odmówiła wszelkiej pomocy medycznej. Miała jedynie żal, że syn zamyka ją w części domu. Syn w rozmowie ze strażnikami nie widział w tym nic złego w zamykaniu matki na klucz i miał lekceważący stosunek do zaistniałej sytuacji, nie reagował na krzyki i płacz matki. Na miejsce wezwano patrol policji, którym przekazano dalszą interwencję. Strażnicy również sporządzili dokumentację służbową celem przekazani informacji do Ośrodka Pomocy Społecznej, celem udzielenia pomocy starszej kobiecie.
  Uciekali przed straża miejską. Zapomnieli o rowerze.
  W dniu 5 maja Dyżurny straży Miejskiej odebrał zgłoszenie o godzinie 23:30 dotyczące zakłócenia ciszy nocnej przez grupę osób oraz spożywających alkohol w miejscu zabronionym. Zgłoszenie miało miejsce na ulicy Kamionki w Czechowicach-Dziedzicach w rejonie rur ciepłowniczych. Na miejsce został skierowany patrol. Po przybyciu na miejsce osoby na widok patrolu zaczęły uciekać w kierunku stawów. Najwyraźniej osoby uciekające musiały mieć coś na sumieniu skoro któryś z nich zapomniał o swoim rowerze zostawiając go na miejscu. Strażnicy zabezpieczyli rower, spisali numery seryjne i przewieźli do SM celem oczekiwania na właściciela. Tak też się stało dnia następnego, gdzie właściciel zgłosił się po rower dokumentując jego odbiór. Apelujemy aby nie uciekać na widok patrolu czy to policji czy straży miejskiej, gdyż niesie to za sobą różne skutki. A nie zawsze przyjazd patrolu musi się źle kojarzyć i kończyć wyciąganiem konsekwencji. Strażnicy również potrafią porozmawiać, pouczyć a także pożartować :-).
  Strona 1 z 80 1 2 3 4 > >>
     Zegar
     Logowanie
  Nazwa Użytkownika

  Hasło  Zapomniane hasło?
  Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
     Twój adres IP
  54.166.172.180