Nawigacja
Strona Główna
Charakterystyka Straży
Zagrożenia Szczególne
Poradnik Mieszkańca
Podstawy Prawne
Podział na Rejony
Ważne Linki
Galeria
Kontakt
O nas
Kadra SM
Ważne Telefony
Eco-Patrol
---------------
---------------
RODO
Witamy
Telefon alarmowy Straży Miejskiej Czechowice-Dziedzice 986 telefon bezpłatny oraz 32-215-54-92


INFORMACJE Z PRAC STRAŻY MIEJSKIEJ
Straż miejska będzie czuwała nad bezpieczeństwem wolontariuszy WOŚP.
W dniu 13 stycznia 2019 roku w niedzielę odbędzie się kolejny 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Strażnicy miejscy z Czechowic-Dziedzic będą dbać o bezpieczeństwo kwestujących, podczas tego finału. Funkcjonariusze będą kontrolowali ulice i zwracali uwagę, czy nie dochodzi do incydentów, w których ktoś chciałby pokusić się o zawartość puszki z pieniędzmi.

Straż apeluje jednak, by wolontariusze sami także zadbali o swoje bezpieczeństwo. – Kwestujcie w miejscach najczęściej uczęszczanych przez ludzi. Nie wchodźcie do bram i na podwórka. Działajcie najlepiej w grupach, nie w pojedynkę. O wszystkich próbach zakłócenia spokoju publicznego lub kradzieży natychmiast informujcie policjantów lub strażników.

Nieodłącznym atrybutem każdego wolontariusza są: puszka, czerwone serduszka- naklejki, drugi wolontariusz i identyfikator. Szczególnie ważny jest ten ostatni. To dzięki niemu wiemy czy osoba, do której puszki wrzucamy pieniądze rzeczywiście jest wolontariuszem. Na identyfikatorze znajduje się imię, nazwisko oraz zdjęcie wolontariusza, numer zbiórki, hologram potwierdzający oryginalność identyfikatora, pieczątka naszej Fundacji oraz kod QR.

Również w tym dniu strażnicy miejscy będą czuwali nad bezpieczeństwem w rejonie imprez, które będą organizowane na terenie naszej gminy wystawiając dodatkowe patrole.

Strażnicy kontrolują miejsca przebywania osób bezdomnych.
Jak co roku gdy warunki pogodowe są niekorzystne i panują na zewnątrz ujemne temperatury strażnicy miejscy kontrolują parki, dworce, kanały ciepłownicze, opuszczone budynki oraz pozostałe miejsca, w których mogą przebywać bezdomni. Informują ich o adresach noclegowni, a w skrajnie trudnych przypadkach odwożą bezdomnych w bezpieczne miejsce. Również oferują swoją pomoc proponując ciepłą herbatę lub kawę. SM apeluje o zwracanie uwagi na przypadkowo spotkane osoby, które mogą stać się ofiarami niskich temperatur.

- Nie bądźmy obojętni na widok osób leżących przy drodze lub niestosownie ubranych do pory zimowej. Zwracajmy szczególną uwagę na dzieci, osoby starsze i bezdomne. Od naszej wrażliwości często zależy ich życie. O każdej niepokojącej sytuacji informujmy służby ratownicze, tel. alarmowe 112 lub 986.

Jak co roku, od listopada funkcjonuje specjalna infolinia. Pod bezpłatnym numerem telefonu 987 można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu dla osób bezdomnych. Swoim zasięgiem infolinia obejmuje teren całego województwa śląskiego. Obsługiwana jest przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Funkcjonować będzie przez całą dobę w każdym dniu tygodnia, aż do końca marca 2019 roku.

Informacje takie możemy również przekazać do Czechowickiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kolejowej 37 (032 215-44-09, 032 215-50-98), w godzinach wieczornych do Noclegowni przy ul. Łukasiewicza 13 (032 215-35-37).

Noclegownia w Czechowicach-Dziedzicach zapewnia 20 osobom pozbawionym mieszkania nocleg w ciepłym i suchym pomieszczeniu, wykonanie zabiegów higienicznych, wypranie i wysuszenie odzieży, a ogólnodostępna kuchnia umożliwia bezdomnym przygotowanie we własnym zakresie prostych posiłków typu śniadania czy kolacje. Placówka czynna jest od zmierzchu do godziny 8.00 rano następnego dnia. Z pobytu w Noclegowni korzystają osoby skierowane decyzją Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zimowe obowiązki właścicieli nieruchomości.
Zarządcy dróg, właściciele posesji lub lokali, wspólnoty mieszkaniowe to na nich spoczywa obowiązek sprzątania dróg i chodników z zalegającego śniegu, lodu a także usuwania z dachów i balkonów zwisających sopli i nawisów śnieżnych
Zimowe obowiązki właścicieli posesji i zarządców dróg oraz wymagania w zakresie usuwania śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń reguluje Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013.1399 j.t.) oraz Uchwała Nr XII/85/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.

Kto zobowiązany jest sprzątać?


Zgodnie z ustawą obowiązek dbania o stan drogi należy do jej zarządcy. O chodnik położony wzdłuż nieruchomości musi zatroszczyć się jej właściciel (czyli wszystkie podmioty władające nieruchomością - współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także podmioty władające nieruchomością). Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną – wspólnoty mieszkaniowe lub bezpośrednio właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

Odśnieżanie chodników

Chodniki położone wzdłuż nieruchomości zobowiązani są uprzątać ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń właściciele tych nieruchomości (Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, art.5 ust.1 pkt 4). Ustawa wskazuje, że chodnikiem jest „wydzielona część drogi publicznej służąca dla ruchu pieszego położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
Właściciel nieruchomości nie odpowiada za stan chodnika także w przypadku, kiedy w tym miejscu dopuszczony jest płatny postój. Obowiązek usuwania śniegu przechodzi wtedy na zarząd drogi, który pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania samochodów na takim chodniku. Jeżeli na chodniku znajduje się przystanek komunikacyjny, to utrzymanie go w odpowiednim stanie jest obowiązkiem firmy użytkującej tereny służące komunikacji publicznej.

Odśnieżanie dróg wewnętrznych

Utrzymanie (a więc również odśnieżanie i usuwanie lodu) dróg wewnętrznych to obowiązki zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga. Gdy nie ma zarządcy, obowiązki te przechodzą na właściciela terenu. Dotyczy to dróg na terenie osiedli mieszkaniowych i dróg dojazdowych do obiektów.

Odśnieżanie wejść do sklepów i lokali

Odśnieżanie wejść do sklepów, kiosków, punktów usługowych i gastronomicznych spoczywa zwykle na ich właścicielach lub najemcach lokali, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Usuwanie sopli i nawisów śnieżnych

Usuwanie nadmiaru śniegu i zwisających sopli z dachów i balkonów należy do obowiązków właścicieli nieruchomości - wynika to z przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. ). Art. 61 nakazuje właścicielom i zarządcom obiektu budowlanego zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu także w razie wystąpienia intensywnych opadów atmosferycznych. Zarządca lub właściciel musi więc dbać o usuwanie nadmiaru śniegu z dachu czy likwidację sopli, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu mieszkańców oraz przechodniów. O wszelkich nieprawidłowościach ujawnionych w tym zakresie w trakcie zimowych kontroli, jeżeli zarządcy nie usuną nawisów i sopli na wezwanie straży, Straż Miejska informować będzie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Odpowiedzialność

Za niedopełnienie obowiązków związanych z oczyszczeniem chodników ze śniegu i lodu, strażnik miejski może nałożyć mandat do 500 złotych. W sytuacji nagminnego nieodśnieżania bądź odmowy przyjęcia mandatu, funkcjonariusz może sporządzić wniosek o ukaranie do sądu.


Uchwała Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzcach NR XII/85/15
Uwaga Fajerwerki!!!!
Wielkimi krokami zbliża się Sylwester, a wraz z nim zabawy z fajerwerkami.
Niestety nieumiejętność posługiwania się fajerwerkami jest przyczyną wielu wypadków, które często kończą się trwałym kalectwem.
Straż Miejska apeluje do rodziców i opiekunów o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi, by radość ze świętowania nie zakończyła się tragedią! 

Przypominamy o przestrzeganiu podstawowych zasad, którymi należy kierować się podczas korzystania z wyrobów pirotechnicznych:

* Nie należy kupować fajerwerków niewiadomego pochodzenia.
* Zakupione fajerwerki powinny mieć polski atest oraz instrukcje w języku polskim, a na opakowaniu powinna być także podana data ważności produktu.
* Fajerwerki nie mogą być używane przez dzieci.
* Należy informować Straż Miejską i Policję o handlowcach, którzy sprzedają fajerwerki dzieciom. Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje całkowity zakaz sprzedaży materiałów pirotechnicznych dzieciom i młodzieży do lat 18. Sprzedawcy, który naruszy zakaz, grozi kara nawet kara pozbawienia wolności.

Jak chronić zwierzęta przed fajerwerkami?


Wybuchy petard wywołują u czworonogów ogromny strach. Dotyczy to przede wszystkim psów, które mają bardzo rozwinięty zmysł słuchu i odbierają dźwięki, niesłyszalne dla ludzi. Przyjmuje się, że górna granica częstotliwości fal, które rejestrują psy to 40 tys. drgań na sekundę. Dla porównania człowiek słyszy ich zaledwie 20 tys. Głośne dźwięki są, więc dla tych zwierząt nieprzyjemne, a razem z intensywnością huku rośnie strach, a nawet panika. Zdarza się, że pod wpływem szoku pupile uciekają lub chowają się w najciemniejszych i najbardziej wytłumionych zakamarkach mieszkania. Podobnie dzieje się z kotami, które równie mocno „przeżywają” głośne imprezy sylwestrowe.

Na szczęście możemy przy pomocy różnych metod ulżyć czworonogom
:

1.Wyjdź z psem na dłuższy spacer przed tym, jak zaczną się wybuchy fajerwerków i nie spuszczaj go ze smyczy, bo istniej duże ryzyko ucieczki w panice. Do obroży przyczep psu tzw. adresówkę z danymi kontaktowymi.
2.Nie wyprowadzaj psa na siłę, jeśli nie ma na to ochoty i się boiZasłoń i zamknij okna to ograniczy dopływ bodźców z zewnątrz.
3.Nie wyciągaj zwierzaka z jego skrytki koty lubią chować się w kanapach, szafach czy łazience. Jeśli zwierzak znalazł bezpieczną kryjówkę, pozwól mu w niej przeczekać.
4.Podczas wybuchów bądź blisko pupila, ale zachowuj się naturalnie i nie przytulaj go na siłę.
5.Pamiętaj o psach podwórkowych, one również powinny mieć dostęp do cichego miejsca, w którym będą mogły się schronić.
6.Podczas Sylwestra i imprez stosuj wyłącznie SILENTY- ciche fajerwerki
ZDROWYCH SPOKOJNYCH ŚWIĄT ŻYCZĄ STRAŻNICY MIEJSCY.Wszystkim mieszkańcom gminy Czechowic-Dziedzic najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2019 roku


składa

Komendant Straż Miejskiej

wraz z pracownikami.
Strażnicy ujęli sprawców kradzieży drzewa w Zabrzegu.
W dniu 15 Grudnia funkcjonariusze straży miejskiej udali się do Zabrzega w rejon lasu ulicy Gminnej, gdzie może mieć miejsce kradzież drzewa z lasu. Po przybyciu na miejsce strażnicy zastali trzy samochody. Podczas dokonania kontroli naocznie pojazdów funkcjonariusze zauważyli w bagażnikach ścięte drzewa różnej średnicy oraz długości. Na miejscu zostało wylegitymowanych 4 mężczyzn - obcokrajowców. Mężczyźni nie posiadali przy sobie żadnych dokumentów. Również nie mieli żadnej zgody na wycinkę drzew oraz na zabranie go z lasu. Na miejsce wezwano patrol policji, którym przekazano mężczyzn. W obecności funkcjonariuszy straży oraz policji sprawcy wyładowali drzewo z samochodów i umieścili je w miejscu skąd zostało zabrane. Policja będzie prowadziła dalsze czynności w stosunku co do sprawców za przestępstwo z art 290 kodeksu karnego, który stanowi
§ 1. Kto w celu przywłaszczenia dopuszcza się wyrębu drzewa w lesie, podlega odpowiedzialności jak za kradzież.
§ 2. W razie skazania za wyrąb drzewa albo za kradzież drzewa wyrąbanego lub powalonego, sąd orzeka na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę w wysokości podwójnej wartości drzewa.
Kobieta leżała w błocie wzdłuż drogi. Była prawie niewidoczna.
W dniu 8 grudnia przed godziną 18 dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłoszenie dotyczące leżącej kobiety przy jezdni na ulicy Nad Wisłą w Czechowicach-Dziedzicach w kierunku bramy rozładunkowej do PG SILESIA. Na miejsce został wysłany patrol straży miejskiej, który na miejscu zastał osobę zgłaszającą - pracownika ochrony,który wskazał patrolowi leżącą kobietę. Na początku strażnicy nie potrafili dokładnie zlokalizować leżącej kobiety z uwagi na brak oświetlenia tamtego odcinka drogi. Gdy poświeci latarkami ich oczom ukazała się 46 letnia kobieta, która leżała przy płocie. Była cała brudna z błota, szlamu rozjechanego przez samochody wyjeżdżające z kopalni. Jedynie widoczne były oczy. Kobieta trzęsła się z zimna, była wyziębiona. Twierdziła, że leży tak od około trzech godzin. Funkcjonariusze wyczuli woń alkoholu w wydychanym powietrzu. Pomogli kobiecie, zabierając ją do radiowozu aby się zagrzała. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało kobietę do szpitala na badania. W rozmowie ze strażnikami, kobieta nie była wstanie odpowiedzieć w jaki sposób znalazła się w tym miejscu. Była mieszkanką Gilowic. Na szczęście nie doszło do tragedii. Bo strach pomyśleć gdyby, któryś z kierowców jej nie zauważył.
Awanturowali się w pociągu. Strażnicy pomogli Służbie Ochrony Kolei.
W ubiegłym tygodniu strażnicy miejscy udali się na dworzec PKP, gdzie kierownik pociągu jadącego z Katowic zgłosił awanturujących się w przedziale trzech mężczyzn. Na peronie drugim na który wjechał pociąg, strażnicy miejscy zastali patrol SOK-u ( Służba Ochrony Kolei), którzy przekazali trzech mężczyzn strażnikom. Jeden z pracowników SOK podczas przeprowadzania interwencji oświadczył, że widział jak jeden z mężczyzn wypadł z pociągu uderzając głową o betonowe płyty w momencie kiedy pociąg stał na peronie. Inny z awanturników oświadczył, że poszkodowany to jest jego brat i że jest po trepanacji czaszki. Do mężczyzny strażnicy wezwali pogotowie ratunkowe, które zabrało go do Szpitala Wojewódzkiego. W toku dalszej interwencji jeden z awanturników był agresywny w stosunku do interweniujących stróżów prawa. Używał słów wulgarnych, zakłócał spokój i porządek publiczny. Strażnicy pomimo wezwania 43 letniego mieszkańca Czechowic do zachowania zgodnego z prawem ten zaczął być jeszcze bardziej agresywny. Funkcjonariusze wobec mężczyzny użyli ŚPB w postaci siły fizycznej oraz kajdanek. Następnie przetransportowano go do radiowozu. Po pewnym czasie na miejsce przybył również patrol policji, któremu przekazano drugiego z mężczyzn celem dalszych czynności. Strażnicy na awanturującego się 43 latka nałożyli mandat karny lecz ten odmówił jego przyjęcia co skutkuje sporządzeniem wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Pszczynie. Mężczyzna również za swoje agresywne zachowanie został przewieziony do izby wytrzeźwień w Bielsku-Białej, gdzie po zbadaniu wydmuchał prawie 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.
Dewastował Mikołaja na placu autobusowym. Zdarzenie zarejestrował monitoring miejski.
Kilka dni temu na placu autobusowym w centrum miasta została umieszczona ozdoba świąteczna w postaci Św. Mikołaja, która ma towarzyszyć m.in oczekującym pasażerom na autobus a także aby wprowadzić nas w atmosferę zbliżajaćych się świąt.

I tak dniu 5 grudnia przed godziną 11 obserwator monitoringu zauważył mężczyznę, któremu najwyrażniej przeszkadzała figurka Św. Mikołaja i postanowił ją dewastować tzn. szarpać, przechylać. Na miejsce został wysłany patrol straży miejskiej, który zlokalizował sprawcę w rejonie jednego z barów na ulicy Towarowej. Mężczyznę ujęto i przewieziono do SM, gdzie odtworzono nagranie. Jak się okazało z treści nagrania, 38 letni mężczyzna dopuścił się również wykroczenia polegającego na zanieczyszczeniu miejsca publicznego przy Placu Wolności. Następnie ze sprawcą strażnicy przeprowadzili rozmowę dyscyplinującą dotyczącą figury Św. Mikołaja, że jest to ozdoba mająca rolę demonstracyjną a nie służy do zabawy. Na szczęście figurka nie ucierpiała. Z uwagi na ujawnione wykroczenie z art 145 kodeksu wykroczeń strażnicy nałożyli na sprawcę mandat karny w wysokości 300 złotych. Mężczyzna przyznał się do popełnionego wykroczenia i oświadczył, że przyjmuje mandat. W momencie kiedy funkcjonariusz dał do podpisania blankiet, mężczyzna odmówił jego podpisania twierdząc, że ma takie prawo. Strażnik jak najbardziej poinformował mężczyznę o jego prawach i obowiązkach i skierowaniu wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Pszczynie.
Jechał rowerem bez oświetlenia oraz pod wpływem alkoholu.
W dniu 4 grudnia po godzinie 17 strażnicy miejscy patrolujący ulicę Sobieskiego w Czechowicach-Dziedzicach, zauważyli rowerzystę bez wymaganego przepisami oświetlenia. Postanowili zatrzymać kierującego jednośladu do kontroli. Podczas legitymowania sprawcy wykroczenia, którego dopuścił się z art 88 kodeksu wykroczeń, funkcjonariusz wyczuł woń alkoholu w wydychanym powietrzu. W celu sprawdzenia czy kierujący nie popełnił kolejnego wykroczenia a mianowicie kierowanie rowerem będąc po użyciu alkoholu art 87&2 kodeksu wykroczeń na miejsce wezwany został patrol policji. Po zbadaniu na urządzeniu u mężczyzny stwierdzono 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Funkcjonariusze na sprawcę za popełnione wykroczenia nałożyli mandaty karne.
Strażnicy pomogli kobiecie bezdomej, która przebywała na terenie naszej gminy.
Pod koniec listopada patrol straży miejskiej podjął po raz kolejny interwencję wobec kobiety, która często przebywała w rejonie budynku na ulicy Kołłątaja 2 w Czechowicach-Dziedzicach. Bardzo często w jej sprawie interwencję zgłaszali mieszkańcy, którzy przejmowali się losem kobiety lecz pomimo wcześniejszych interwencji patroli, którzy oferowali jej wszelaką pomoc. Kobieta odmawiała takiej pomocy. I tak 20 listopada około godziny 7:30 patrol podjął rozmowę z kobietą, która również tego dnia koczowała pod budynkiem. Z uwagi na chłodniejsze dni kobieta była bardziej chętna na skorzystanie z pomocy. Strażnicy wraz z nią przejechali do siedziby straży miejskiej oferując jej ciepłą herbatę oraz posiłek. Tego dnia wyraziła zgodę na udzielenie sobie pomocy. Kobieta była wyziębiona, trzęsła się oznajmiając że jest głodna. Do kobiety wezwano pogotowie ratunkowe, które udzieliło pomocy. Po uzyskaniu pomocy od ratowników, kobieta oświadczyła że już dziękuje i wyszła z komendy straży miejskiej. Po krótkiej chwili strażnicy zauważyli w/w przed bramą wjazdową do straży i podjęto kolejną rozmowę aby dała sobie pomóc. Po chwili zmieniła zdanie i wyraziła zgodę na udanie się wraz z pogotowiem do szpitala lecz tylko wtedy gdy wsiądzie z nią funkcjonariuszka straży miejskiej i z nią pojedzie w karetce. I tak też w asyście strażników pojechała na leczenie. Podczas transportu kobieta próbowała wysiadać z samochodu zmieniając zdanie, że jednak nie potrzebuje pomocy lecz ostatecznie się zgodziła. Na miejscu lekarz podjął decyzję o przyjęciu kobiety na oddział z uwagi na jej zagrożenie życia i zdrowia.
Strona 1 z 87 1 2 3 4 > >>
   Zegar
   Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
   Twój adres IP
34.234.76.59